Samenwerking

Hoewel Nederland een kleine speler is op de wereldmarkt, lopen wij voorop met het gebruik van gecertificeerde soja. Vanuit Nederland proberen wij andere landen te overtuigen van de waarde van certificering. Hoe meer partijen immers duurzame producteisen stellen vanuit de markt, hoe sneller de teelt van duurzame soja wordt aangewakkerd. Sojaboeren worden zo gestimuleerd om ook volgens deze certificatie-eisen aan te bieden. 

Voor het slagen van de missie van de Nederlandse diervoederproducenten is internationalisering van het certificatiestelsel noodzakelijk. Gecertificeerde (duurzame) soja is namelijk altijd duurder dan soja waarvoor geen regels gelden. Als andere landen niet meedoen, mislukt het initiatief. Nederlandse diervoederfabrikanten isoleren zich dan met een hoge prijs voor hun diervoeders. Hun klanten gaan naar leveranciers die goedkoper (en minder duurzaam) voer aanbieden. Alleen een ‘gelijk speelveld’ voor Europese producenten van diervoeder kan uitkomst bieden.

Nevedi wil zich uiteraard niet isoleren en zoekt daarom de dialoog met derden.  Dat doet Nevedi via deelname aan een aantal samenwerkingsverbanden die certificatie geaccepteerd willen krijgen op de wereldmarkt. 

 • Wereld 
  Nevedi is samen met NGO’s als het Wereldnatuurfonds (WWF) en Solidaridad mede initiatiefnemer geweest bij de oprichting van de Round Table of Responible Soy (RTRS). Samen met de Nederlandse, Zwitserse en Braziliaanse overheid brachten wij in 2005 de belangrijkste betrokkenen in de wereld samen. Later is een groot aantal landen, bedrijven en organisaties gevolgd. Zoals ook onze Europese organisatie voor de diervoederindustrie FEFAC in Brussel.
  Aan deze ronde tafel zitten sojaproducenten, handelaren, banken en verwerkers van soja en maatschappelijke organisaties. Samen hebben zij bij de start principes en criteria opgesteld: het RTRS-certificatieschema voor verduurzaming van soja. De ronde tafel bestaat nog steeds en jaarlijks treffen alle deelnemers elkaar om te praten over verbeteringen. De RTRS-eisen geven richting aan vele bestaande certificatiesystemen. De RTRS-eisen zijn een referentiepunt voor de internationale sojamarkt. Vooral Nederland gebruikt deze standaard. In totaal voldoen momenteel zo’n 19 certificeringsschema’s aan de FEFAC Soy Sourcing Guidelines
   
 • Europa 
  Nevedi zet zich via de Europese koepelorganisatie FEFAC in voor het gebruik van duurzame soja in Europa. FEFAC heeft hiervoor de Soy Sourcing Guidelines (SSG) opgesteld. 
  Deze guidelines beschrijven waar duurzame soja minimaal aan moet voldoen. Soja mag niet afkomstig zijn uit illegaal ontbost gebied. Telers moeten verantwoorde arbeids- en milieuomstandigheden garanderen. Sommige certificatieschema’s sluiten ook legale ontbossing uit.

  De Soy Sourcing Guidelines (SSG) van de Europese koepel FEFAC dekken in totaal 19 certificeringssystemen, waaronder die van de Ronde tafel RTRS. De certificaten van deze 19 systemen brengen duurzaam gecertificeerde soja op de markt . 

  De leden van Nevedi maken gebruik van de FEFAC-richtlijnen bij het samenstellen van diervoeders die bestemd zijn voor de productie van vlees en eieren. Bij de productie van zuivel wordt alleen RTRS-soja gebruikt in het gebruikte diervoeder voor melkkoeien. 

  Via deze webtool kunnen marktpartijen ‘aanvinken’ welke duurzaamheidscriteria zij van belang vinden. Vervolgens worden de certificeringssystemen(standaarden) gepresenteerd, die passen bij deze criteria. 
  In 2021 zijn de Soy Sourcing Guidelines aangescherpt en zijn alle 19 schema’s verplicht om zich op nieuw hiermee te vergelijken. Je vindt meer informatie over de FEFAC Soy Sourcing Guidelines.
   
 • Nederland 
  Vanaf 1 januari 2015 hebben de leden van de Nederlandse Diervoederindustrie afgesproken om alleen soja aan te kopen die voldoet aan de Europese duurzaamheideisen. Deze liggen vast in de Europese FEFAC Soy Sourcing Guidelines die periodiek worden aangescherpt. Voor het laatst gebeurde dat nog in februari 2021. 
  Alleen soja die voldoet aan de FEFAC Soy Sourcing Guidelines mag worden gebruikt.
  Nevedi is ook aangesloten bij het Nederlands Soja Platform (Dutch Soy Platform). In dit overleg zit de diervoedersector aan tafel met andere bedrijven die soja verwerken of verhandelen. Doel van het platform is ervoor te zorgen dat alle soja die in Nederland wordt geconsumeerd, verhandeld en verwerkt op verantwoorde wijze is geproduceerd. 

info@nevedi.nl | +31(0) 85 77 319 77 | Braillelaan 9 | 2289 CL Rijswijk