Goed werkgeverschap

In Nederland werken 5.500 mensen in de diervoederindustrie. Wereldwijd neemt de sector een toonaangevende positie in. Succesfactor is de unieke samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven. Behoud van deze kennis en kunde vraagt om aantrekkelijk werkgeverschap. Nevedi zet hierbij in op duurzame inzetbaarheid, diversiteit en persoonlijke groei.

Aantrekkelijke sector

De diervoedersector wil een aantrekkelijke werkgever zijn voor mensen met een diverse achtergrond. Momenteel is de meerderheid van de werkenden in onze sector wit en man. De gemiddelde leeftijd ligt rond de 50 jaar. Er is dus werk aan de winkel om de diversiteit van het personeelsbestand te vergroten! In de diervoedersector is er werkgelegenheid voor alle opleidingsniveaus en diverse aandachtsgebieden. Er is werk in de fabrieken, op kantoren, in research & development en in de commerciële buitendiensten. Het werkgebied kan lokaal zijn maar ook wereldwijd.

Jong talent

Goed opgeleid en gemotiveerd personeel is essentieel in elke sector. Om jonge mensen te interesseren voor een baan in de diervoedersector ondersteunt Nevedi de Stichting Bevordering Studie Diervoeding (BSD). Deze stichting verleent studiebeurzen aan studenten die een specialisatie diervoeding kiezen. In opdracht van Nevedi zorgt Agribusiness Service BV ervoor dat leermodules over diervoeders behouden blijven en geactualiseerd en uitgebreid worden in het curriculum van regionale opleidingscentra (ROC’s), agrarische opleidingscentra (AOC’s) en het groene Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO).

Arbeidsvoorwaarden

Diervoederbedrijven bieden met de CAO Graanbe- en verwerkende industrie en de bijbehorende pensioenregeling een modern arbeidsvoorwaardenpakket. Zo’n pakket is nodig, want de arbeidsmarkt is krap en het is belangrijk om goede en ervaren medewerkers comfort en perspectief te bieden.

Nevedi voert de onderhandelingen met de vakbonden. Inzet is om tot evenwichtige afspraken te komen. Voor Nevedi zijn dit arbeidsvoorwaarden die flexibel, marktconform en concurrerend zijn. 

Daarnaast onderhoudt Nevedi contacten met onder meer werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB Nederland en AWVN. Ook met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Arbeidsinspectie, de Milieudiensten en andere ketenpartners overlegt Nevedi regelmatig om relevante kwesties te bespreken en aan te pakken.

Het pensioen wordt in onze sector uitgevoerd door het Molenaarspensioenfonds. Nevedi draagt voor dit pensioenfonds ook bestuurders voor namens de werkgevers. 

Veiligheid

Nevedi vindt het noodzakelijk en wenselijk dat alle werkenden in de diervoedersector in een veilige omgeving kunnen werken. Veiligheid kan betrekking hebben op bijvoorbeeld ongewenst gedrag, discriminatie of privacy van informatie. Maar ook over bescherming van medewerkers tegen bijvoorbeeld gehoorschade, stof, allergenen, ontploffingsgevaar en zoönoses. Ook de omgang met ongewenste en gevaarlijke stoffen in het productieproces moet veilig zijn voor de werknemers. 

De bestuurscommisie Arbeid & Milieu geeft inhoud aan het veiligheidsbeleid binnen de sector. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de Arbo catalogus graan, de ATEX handleiding (tegen explosiegevaar), het handboek RIE (risico-inventarisatie en -evaluatie) en de aanpak van stof in de fabriek. De uitvoering van het veiligheidsbeleid is ondergebracht in de Stichting Sociaal Fonds.

Ondersteuning van leden

De diervoederindustrie heeft met uiteenlopende wet- en regelgeving te maken. Hieruit volgen verplichte werkzaamheden, die uitgevoerd, gemonitord en gerapporteerd moeten worden. Leden van Nevedi kunnen voor de uitvoering van deze wettelijke taken een beroep doen op het loket van Agribusiness Service BV (ABS). Nevedi heeft aan ABS gevraagd een loket in te richten. Het is aan de bedrijven in de diervoedersector om te bepalen of ze gebruik willen maken van het loket. Veel grotere bedrijven hebben meestal zelf personeel in dienst. Kleinere bedrijven schakelen regelmatig derden in en kunnen desgewenst terecht bij het ABS-loket

Nieuws

Uitnodiging Jongerencongres 2024: AI en de mogelijkheden in de diervoedersector

Op dinsdagmiddag 28 mei 2024 organiseren Nevedi, BFA en FDL het jaarlijkse Jongerencongres voor de young feed professionals in Etten-Leur. Het thema dit jaar is: ‘Artificial Intelligence (AI) en de…

Continue reading

SAVE THE DATE: Jongerencongres 2024

Op dinsdagmiddag 28 mei 2024 organiseren Nevedi, BFA en FDL het jaarlijkse Jongerencongres voor de young feed professionals in Etten-Leur. Het thema dit jaar is: ‘Artificial Intelligence (AI) en de…

Continue reading

Vacature Nevedi Programmamanager

Nevedi zoekt een ondernemende en deskundige Programmamanager Diervoeder en Sectoren die in staat is om programma's en projecten op het gebied van diervoeding te ontwikkelen, coördineren en beheren.​

Continue reading

Deel deze pagina

Scroll naar boven