Strategie

Diervoeders spelen een belangrijke rol in de verduurzaming van de voedselketen, in het bijzonder de vlees-, ei- en zuivelketen. Met hulp van kennis, onderzoek, samenwerkingsverbanden en een signaleringsfunctie richting overheid en politiek zet Nevedi zich in voor een klimaatvriendelijke en maatschappelijk gewaardeerde veehouderij.

Daarbij willen de leden van Nevedi inzetten op circulaire voedselketens, ketensamenwerking en innovatie om het klimaatvraagstuk op te lossen. Belangrijke stap die de sector hierin de komende jaren zet, is het aantoonbaar maken van de milieu-impact.

Door inzicht te geven in de milieubelasting en hier transparant over te communiceren, wil Nevedi de dialoog en samenwerking aangaan met maatschappelijke organisaties, de overheid en ketenpartners.

Nevedi streeft met haar leden naar een positief ondernemingsklimaat in dialoog en in samenwerking met ketenpartners, overheden en maatschappelijke organisatie

Nieuwsgierig naar de concrete doelen en activiteiten van Nevedi?

Download de Nevedi-visie 2020-2025 Voer voor ketensamenwerking.

Scroll naar boven