Rest- en bijproducten

Nevenstromen

Onder ‘nevenstromen’ vallen alle grondstofstromen die ontstaan in de levensmiddelenketen maar niet terecht komen in menselijk voedsel. Denk aan:

  • Oogstresten (stro, bietenblad, wortelloof)
  • Producten die bedoeld zijn voor de levensmiddelensector maar daarvoor uiteindelijk afgekeurd worden (groenten met een afwijkend uiterlijk, overjarige groentezaden)
  • Retourstromen van humane voeding (onverkocht en over-datum brood, banket, snoep, groente en fruit) en
  • Afgekeurd voedsel dat de supermarkt nooit bereikt (breuk, afwijkende kleur, geur of textuur).

Carbon footprint

Gebruik van deze nevenstromen in diervoeders verkleint de carbon footprint van vlees, melk en eieren, omdat de klimaatimpact van teelt, transport en verwerking wordt toegerekend aan het hoofdproduct. Er wordt ook geen landbouwgrond toegerekend aan de teelt van deze diervoedergrondstoffen. De nevenstromen zijn namelijk een onvermijdelijk gevolg van de teelt van het hoofdproduct dat bedoeld is voor humane consumptie. Het gebruik van nevenstromen vermindert dus de competitie tussen diervoeding en humane voeding (‘feed’ en ‘food’ om landbouwareaal, water en andere hulpstoffen.

Deel deze pagina

Scroll naar boven