Circulariteit en duurzaamheid

Het is belangrijk dat we ons voedselsysteem blijven verduurzamen. In het hele traject van gewasteelt tot de levensmiddelen die we in ons winkelwagentje leggen, ontstaan veel ‘restjes’. Deze nevenstromen kunnen van oudsher goed worden opgewaardeerd door ze te verwerken in diervoeding.

Kringloopcyclus diervoer

Hier ontstaat een echte cyclus; de dieren eten alles wat er overblijft van ons eten en hun mest wordt weer ingezet in de akkerbouw. Kortom, de plantaardige en de dierlijke voedselproductieketens werken samen, net zoals in het gemengde bedrijf van vroeger, maar dan grootschaliger en efficiënter.

Deze duurzame cyclus zorgt ervoor dat er minder verliezen optreden in ons voedselsysteem. De grondstoffen worden optimaal benut, voedselverspilling wordt tegengegaan en de impact op het milieu wordt verkleind. Ook zorgt benutting van nevenstromen uit de voedselketen ervoor dat er minder diervoedergrondstoffen van elders geïmporteerd hoeven te worden waardoor de carbon footprint (koolstofvoetafdruk, oftewel de broeikasgasemissies en de invloed op de opwarming van de aarde) van vlees, zuivel en eieren wordt verlaagd.

Nederland koploper

Nederland is wereldwijd koploper in het gebruik van nevenstromen. De leden van Nevedi nemen hun verantwoordelijkheid in de verdere verduurzaming van ons voedselsysteem. Dat kan door nog meer nevenstromen te benutten als grondstof voor diervoeders, zodat de kringloop nog beter gesloten wordt. En door het gebruik van verwerkte dierlijke eiwitten en insecten als eiwitbron te stimuleren wordt de Nederlandse diervoedersector minder afhankelijk van import van eiwitrijke grondstoffen.

Deel deze pagina

Scroll naar boven