Vorming nieuw Kabinet

Na de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is het politieke landschap flink opgeschud. Er zal – hoe dan ook – een nieuw Kabinet gevormd worden dat oog en oor moet hebben voor de Nederlandse agrofood sector en het belang van een hoogwaardige voedselproductie in eigen land.

In het kort:

  • Een nieuw Kabinet dient oog en oor te hebben voor het strategische en sociaaleconomische belang van een eigen, hoogwaardige voedselproductie.
  • Nevedi zet met het project Duurzaam Diervoerder 2030 volop in op het meetbaar maken van de verdere verduurzaming van diervoeder en wil daarmee een bedrage leveren aan het verduurzamen van vlees, eieren of zuivel.
  • Nevedi volgt de politiek op de voet en nodigt bewindslieden en parlementariërs uit voor werkbezoeken op bedrijfslocaties.

Voor de nieuwe regering liggen er volop uitdagingen op het gebied van de voedselvoorziening en de voedselproductie. Naast de kwaliteit en voedselveiligheid spelen ‘maatschappelijke’ onderwerpen als natuur, stikstof, klimaat of ruimtegebruik een bijzondere rol. Er dienen verantwoorde keuzes gemaakt te worden. Het in te zetten beleid en de bijbehorende begroting gaan veel impact hebben op Nederland als geheel, maar sociaaleconomisch ook op onze dierlijke sectoren.

Verdere verduurzaming van de landbouw
Nevedi zal bewindslieden en parlementariërs blijven voorzien van relevante informatie over de bijdragen vanuit de diervoederbranche aan de verdere verduurzaming van de landbouw in het algemeen en veehouderijsectoren in het bijzonder.
Het Nevedi project Duurzaam Diervoeder 2030 dat we samen met het ministerie van LNV uitvoeren maakt de parameters klimaat, circulariteit, herkomst grondstoffen en biodiversiteit meetbaar. Binnen de verschillende productieketens voor eieren, vlees en zuivel bespreekt Nevedi de ambities en doelen op genoemde onderwerpen. De uitkomsten delen we graag met alle betrokkenen waaronder ons relatienetwerk en de politiek in het bijzonder.

Nevedi nodigt alle landbouwwoordvoerders en bewindspersonen uit voor kennismakingsbezoeken, bij voorkeur op bedrijfslocaties. Nevedi blijft de politieke ontwikkelingen op de voet volgen en deelt graag de kennis en inzichten op gebied van (duurzaam) diervoeder.

Henk Flipsen

Deel deze pagina

Scroll naar boven