Slide 3
Project Duurzaam diervoeder

Duurzaam diervoeder definiëren, verdere verduurzaming meetbaar maken, sectordoelen helpen realiseren en daarna de voortgang kunnen monitoren. Dat is de kern van het project Duurzaam Diervoeder 2030, dat Nevedi in 2022 met het ministerie van LNV is gestart.

Slide 1
Videoserie duurzame innovaties

Nevedi wil aantoonbaar duurzaam zijn én een bijdrage leveren aan de ambitieuze doelen voor klimaat, circulariteit en biodiversiteit. Innovatie vormt hierbij het sleutelwoord. Nevedi leden ondernemen stappen op dit gebied en nemen hier wereldwijd een koploperspositie in. Bekijk de video's uit de videoserie hoe onze leden dit doen.

Slide 2
Carbon Footprint data

Diervoer bepaalt voor een belangrijk deel de Carbon Footprint (CFP) per eenheid dierlijk product (zuivel, vlees of eieren). Nevedi zet zich in om inzicht te geven in de CPF van diervoeder.

Nieuws van Nevedi

Uitnodiging Jongerencongres 2024: AI en de mogelijkheden in de diervoedersector

Uitnodiging Jongerencongres 2024: AI en de mogelijkheden in de diervoedersector

Op dinsdagmiddag 28 mei 2024 organiseren Nevedi, BFA en FDL het jaarlijkse Jongerencongres voor de young feed professionals in Etten-Leur. Het thema dit jaar is: ‘Artificial Intelligence (AI) en de…

Read More
Algemene Vergadering Nevedi: rekenschap van politieke klimaat

Algemene Vergadering Nevedi: rekenschap van politieke klimaat

De diervoedersector dient zich rekenschap te geven van het politieke klimaat in Den Haag, maar ook in Brussel. Dat was de rode draad van de Algemene Vergadering van Nevedi die…

Read More
Update Project Duurzaam Diervoeder 2030

Update Project Duurzaam Diervoeder 2030

Het project Duurzaam Diervoeder 2030 richt zich op vier duurzaamheidsthema’s klimaat, biodiversiteit, circulariteit en Europese herkomst. Voor al deze duurzaamheidsthema’s zijn nu KPI’s ontwikkeld, waarmee we de bijdrage van diervoeder…

Read More
SAVE THE DATE: Jongerencongres 2024

SAVE THE DATE: Jongerencongres 2024

Op dinsdagmiddag 28 mei 2024 organiseren Nevedi, BFA en FDL het jaarlijkse Jongerencongres voor de young feed professionals in Etten-Leur. Het thema dit jaar is: ‘Artificial Intelligence (AI) en de…

Read More
Aandeel duurzame palmolie naar record

Aandeel duurzame palmolie naar record

In 2022 was liefst 88,2% van in Nederland gebruikte de palmolie duurzaam. Uit het jaarrapport van de Nederlandse alliantie voor duurzame palmolie (DASPO) blijkt deze invoer zelfs naar een recordhoogte…

Read More

Blik op de sector

Duurzame innovatie uit de sector: innoveren voor een duurzame toekomst

Nevedi-lid Cargill Provimi Nutrition ontwikkelt en produceert premixen, concentraten en additieven voor herkauwers, pluimvee en varkens, en ze hebben speciale producten voor jonge dieren zoals biggen en kalveren. De missie van Cargill Provimi is het voeden van de wereld op…

Continue reading

Duurzame innovatie uit de sector: werken naar een circulair landbouwsysteem

Nevedi-lid Trouw Nutrition produceert dier- en visvoeder. Zij zijn ervan overtuigd dat we een omslag kunnen maken in de manier waarop onze sector werkt. Zij willen hierbij de landbouwsector sturen in de richting van een circulair landbouwsysteem.

Continue reading

Duurzame innovatie uit de sector: innoveren in eigen regio

Nevedi-lid CAVV Zuid Oost Salland is is een regionaal mengvoerbedrijf waarbij de nadruk ligt op hun regionale functie. Daarom zijn zij altijd bezig om de fabriek te optimaliseren voor hun klanten maar ook voor de omgeving, en daarbij is het…

Continue reading
Scroll naar boven