Slide 1
Nevedi en het Landbouwakkoord

De inbreng van Nevedi is vanaf het begin:
- Project Duurzaam Diervoeder 2030
- Innovaties stimuleren en voldoende overheidsmiddelen beschikbaar stellen
- Markt- en beleidskeuzes toetsen op behalen doelen en inkomenseffecten
- Internationaal kader en gelijk speelveld (flankerende wet- en regelgeving)
- Integrale benadering onderwerpen en bijdragen via ‘maatadvies voeradviseur’

Slide 2
Carbon footprint diervoeders

Met het bieden van diervoedergegevens op basis van internationaal geaccepteerde rekenmethoden leveren onze diervoerbedrijven hun bijdrage aan betrouwbare en vergelijkbare carbon footprint berekeningen.

Slide 3
Verduurzaming van diervoer

Innovaties in de diervoedersector kunnen bijdragen aan een werkbaar en effectief Landbouwakkoord. De positieve én negatieve gevolgen van elke maatregel dienen goed gemonitord te worden om daadwerkelijke vooruitgang te boeken.

Nieuws van Nevedi

Matz Beuchel (35) komt Nevedi versterken

Matz Beuchel (35) komt Nevedi versterken

Matz Beuchel wordt met ingang van 1 juni 2023 benoemd tot programmamanager Duurzame Vernieuwing bij de Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi). Hij was afgelopen jaren werkzaam als senior analist dierlijke proteïne…

Read More
Inschrijving BSD-studiebeurs is weer geopend!

Inschrijving BSD-studiebeurs is weer geopend!

Stichting Bevordering Studie Diervoeding (BSD) biedt aan studenten van de Wageningen Universiteit (WUR) en de agrarische hogescholen (hbo) de mogelijkheid om voor het studiejaar 2023-2024 een studiebeurs aan te vragen.…

Read More
De Valk Wekerom vermindert CO2-uitstoot met diermeel

De Valk Wekerom vermindert CO2-uitstoot met diermeel

Nevedi wil aantoonbaar duurzaam zijn én een bijdrage leveren aan de ambitieuze doelen voor klimaat, circulariteit en biodiversiteit. Innovatie vormt hierbij het sleutelwoord. De Nederlandse diervoerbedrijven ondernemen stappen op dit…

Read More
Uitnodiging Jongerencongres 30 mei 2023

Uitnodiging Jongerencongres 30 mei 2023

‘Eiwit van de toekomst: welke rol speelt de dierlijke sector?’ Het maatschappelijk debat over de rol van dierlijke producten in ons huidig voedingspatroon woedt volop. Hoewel de diversificatie van de…

Read More
Rol van Nevedi als werkgeversorganisatie

Rol van Nevedi als werkgeversorganisatie

Nevedi streeft naar goede afspraken voor werkgevers en werknemers in de diervoedersector. Actuele wijzigingen in het pensioenstelsel en de arbo-wetgeving hebben ook voor onze sector gevolgen. Tegelijkertijd zijn er cao-onderhandelingen…

Read More

Blik op de sector

Duurzame innovatie uit de sector: CO2-uitstoot verminderen

Nevedi lid De Valk Wekerom vermindert hun CO2-uitstoot met diermeel. Twee jaar geleden werd het na 20 jaar weer mogelijk om diermeel of Processed Animal Protein (PAP) te verwerken in diervoer. Een lange tijd was dit niet toegestaan en werd…

Continue reading

Duurzame innovatie uit de sector: voedselverspilling voorkomen

Nevedi lid Nijssen Company waardeert voedselresten op. Jaarlijks brengt Nijsen ruim 100.000 ton levensmiddelen terug in de voedselkringloop als hoogwaardig en goed benutbaar voer voor varkens en kippen. Deze kringloopspecialist ontwikkelt diervoeders voor varkens en kippen met de laagste CO2…

Continue reading

Duurzame innovatie uit de sector: eiwitten uit gras

Nevedi lid Fransen Gerrits investeert in Grassa. Een nieuw concept waarbij eiwit wordt gewonnen uit gras. Een kansrijke en duurzame innovatie. Met graseiwit van Grassa kan een deel van de eiwitbehoefte in de mengvoerindustrie lokaal worden geproduceerd en kan de…

Continue reading
Scroll naar boven