Veilig en gezond voedsel

De voeding van landbouwhuisdieren is een belangrijke schakel in de voedselproductieketen voor de mens. Wat we een dier te eten geven, beïnvloedt de gezondheid en het welzijn van het dier én de veiligheid, kwaliteit en voedingswaarde van melk, eieren en vlees. Daarom is het heel belangrijk dat diervoeders voldoen aan de hoogste eisen van kwaliteit en veiligheid en dat dit transparant wordt gemaakt in de voedselketen. Er wordt streng gecontroleerd en Nevedi draagt daaraan bij.

Doelen

De diervoederindustrie werkt nauw samen met de andere schakels in de keten, van de teelt van de voedergewassen en de productie van het voer, tot de veehouders, de verwerkende industrie en retail. Binnen de keten draagt de voersector maximaal bij aan de productie van gezond en veilig voedsel voor mens en dier. Ons voedsel was nog nooit zo veilig en dat is mede te danken aan de inspanningen van de diervoedersector.

Maatschappelijke uitdagingen

Op het gebied van diergezondheid, dierwelzijn, voedselveiligheid en kwaliteit worden nooit concessies gedaan. Elke diervoederproducent is zich zeer bewust van zijn verantwoordelijkheid in de voedselketen.

Maatschappelijke ontwikkelingen kunnen wel leiden tot nieuwe uitdagingen. Het streven naar ecologische verduurzaming zal leiden tot veranderingen in de diervoedersamenstellingen. Denk aan:

  • meer of nieuwe grondstoffen van regionale herkomst
  • meer of andere reststromen uit de akkerbouw en nevenstromen uit de levensmiddelenindustrie.

Dit kan nieuwe risico’s met zich mee brengen. Ook klimaatverandering kan risico’s opleveren, onder meer voor de teelt van voedergewassen. Deze nieuwe risico’s moeten uiteraard goed gemonitord en gemanaged worden.

Het is belangrijk om steeds de afweging te maken. Kan dit product veilig worden ingezet in diervoer, kunnen risico’s uitgesloten worden, moet er actie ondernomen worden om risico’s weg te nemen? Of is het beter om het product af te keuren voor toepassing als diervoedergrondstof?

Binnen dit thema richt Nevedi zich op vijf pijlers:

De diervoederketen komt jaarlijks bijeen zodat we elkaar scherp houden op de calamiteitenprotocollen en onderlinge afstemming en communicatie.

In Nederlands diervoer zit geen antibiotica. Wij geloven in preventie en zetten in op maatwerk per veehouder.

– Henk Flipsen

Nieuws

Eiwitten optimaliseren met hulp van diervoederbedrijven

Nederlandse diervoerbedrijven gaan meewerken aan de sectordoelstelling om het ruw eiwitgehalte in melkveerantsoenen stapsgewijs te verlagen naar maximaal 160 gram in 2025. Melkveehouders die het rantsoen willen optimaliseren, kunnen voor…

Continue reading

Deel deze pagina

Scroll naar boven