Missie en visie

Nevedi levert een positieve bijdrage aan het produceren van voedsel, in balans met de natuur. We willen een duurzame toekomst creëren voor mens, dier en planeet. Een groeiende wereldbevolking voeden met gezond en betaalbaar voedsel. 

Wij benaderen het voedselsysteem vanuit de circulaire gedachte. Zonder dier geen kringloop. Daarom zetten wij in op gezonde en sterke dieren. Voor hen maken we gezond en veilig voedsel. Daarmee dragen we bij aan de productie van duurzaam en hoogwaardig vlees, zuivel en eieren. 

Voor het samenstellen van onze diervoeders halen wij onze grondstoffen zo dichtbij als mogelijk, zo ver als nodig. Wij beloven dat deze grondstoffen duurzaam zijn, zo min mogelijk concurreren met menselijke consumptie en een zo laag mogelijke impact hebben op het milieu. Tegelijkertijd beantwoorden we met onze voeders aan de voedingsbehoefte van het dier. Het vinden van een balans tussen veilig en gezond voedsel voor dieren tegen een zo laag mogelijke milieu-impact doen we door:

  • Het selecteren van grondstoffen die aantoonbaar een lage milieubelasting hebben; 
  • Het optimaal benutten van reststromen uit de levensmiddelenindustrie; 
  • Het stimuleren van nieuwe productie- en verwerkingstechnieken voor de ontwikkeling van hoogwaardige eiwitten uit Europa;
  • Het stimuleren van verantwoorde consumptie van vlees en zuivel.

Scroll naar boven