Slide 2
Global Feed LCA Institute (GFLI)

Meten is weten. Dat is het vertrekpunt om de milieu-impact van dierlijke productieketens (zuivel, vlees, eieren) zo goed mogelijk in beeld te krijgen en verder te verlagen.

Slide 3
Project Duurzaam diervoeder

Duurzaam diervoeder definiëren, verdere verduurzaming meetbaar maken, sectordoelen helpen realiseren en daarna de voortgang kunnen monitoren. Dat is de kern van het project Duurzaam Diervoeder 2030, dat Nevedi in 2022 met het ministerie van LNV is gestart.

Slide 1
Videoserie duurzame innovaties

Nevedi wil aantoonbaar duurzaam zijn én een bijdrage leveren aan de ambitieuze doelen voor klimaat, circulariteit en biodiversiteit. Innovatie vormt hierbij het sleutelwoord. Nevedi leden ondernemen stappen op dit gebied en nemen hier wereldwijd een koploperspositie in. Bekijk de video's uit de videoserie hoe onze leden dit doen.

Nieuws van Nevedi

Mogelijkheden voor Artificial intelligence in diervoedersector

Mogelijkheden voor Artificial intelligence in diervoedersector

Op 28 mei verzamelden zo’n 140 Belgische en Nederlandse Young Feed Professionals zich voor de 8ste editie van het Jongerencongres.

Read More
Nieuw Kabinet wijzigt landbouwkoers

Nieuw Kabinet wijzigt landbouwkoers

Voor Nevedi is helder dat de ingezette koers op verdere verduurzaming van de veehouderijketen onverminderd doorgaat. Autonome ontwikkelingen wijzen erop, dat er in Nederland de komende jaren minder boeren zullen…

Read More
Agrifirm produceert nieuwe generatie pensbestendig eiwit

Agrifirm produceert nieuwe generatie pensbestendig eiwit

Kijk in onze nieuwe video uit onze videoreeks 'Duurzame innovaties in de diervoedersector' hoe Nevedi-lid Agrifirm een nieuwe generatie pensbestendig eiwit produceert.

Read More
Nevedi gaat per 1 juni verhuizen

Nevedi gaat per 1 juni verhuizen

Nevedi gaat op 1 juni 2024 verhuizen naar het nieuwe kantoor in Zoetermeer.

Read More
Uitnodiging Jongerencongres 2024: AI en de mogelijkheden in de diervoedersector

Uitnodiging Jongerencongres 2024: AI en de mogelijkheden in de diervoedersector

Op dinsdagmiddag 28 mei 2024 organiseren Nevedi, BFA en FDL het jaarlijkse Jongerencongres voor de young feed professionals in Etten-Leur. Het thema dit jaar is: ‘Artificial Intelligence (AI) en de…

Read More

Blik op de sector

Duurzame innovatie uit de sector: produceren van een nieuwe generatie pensbestendig eiwit

Nevedi-lid Agrifirm werkt wereldwijd voortdurend aan de ontwikkeling van nieuwe en inspirerende oplossingen voor een duurzame voedselketen voor toekomstige generaties. Hiermee wordt een voedselketen gecreëerd vanuit de principes van gezonde dieren, een veerkrachtige natuur met een eerlijk inkomen voor de…

Continue reading

Duurzame innovatie uit de sector: innoveren voor een duurzame toekomst

Nevedi-lid Cargill Provimi Nutrition ontwikkelt en produceert premixen, concentraten en additieven voor herkauwers, pluimvee en varkens, en ze hebben speciale producten voor jonge dieren zoals biggen en kalveren. De missie van Cargill Provimi is het voeden van de wereld op…

Continue reading

Duurzame innovatie uit de sector: werken naar een circulair landbouwsysteem

Nevedi-lid Trouw Nutrition produceert dier- en visvoeder. Zij zijn ervan overtuigd dat we een omslag kunnen maken in de manier waarop onze sector werkt. Zij willen hierbij de landbouwsector sturen in de richting van een circulair landbouwsysteem.

Continue reading
Scroll naar boven