Slide 1
Verkiezingen en klimaatbeleid

De uitslag van de verkiezingen van 15 maart gaat gevolgen hebben voor de samenstelling van de twaalf Provinciale Staten én de Eerste Kamer. Zowel het Landbouwakkoord als de geformuleerde (klimaat)beleidsvoornemens in het regeerakkoord vragen om een voortvarende, maar zorgvuldige aanpak.

Slide 2
Carbon footprint diervoeders

Met het bieden van diervoedergegevens op basis van internationaal geaccepteerde rekenmethoden leveren onze diervoerbedrijven hun bijdrage aan betrouwbare en vergelijkbare carbon footprint berekeningen.

Slide 3
Verduurzaming van diervoer

Innovaties in de diervoedersector kunnen bijdragen aan een werkbaar en effectief Landbouwakkoord. De positieve én negatieve gevolgen van elke maatregel dienen goed gemonitord te worden om daadwerkelijke vooruitgang te boeken.

Nieuws van Nevedi

Bijeenkomst ontbossingsvrije supply chains

Bijeenkomst ontbossingsvrije supply chains

Samen optrekken is noodzakelijk om de komende maanden tot een werkbare en praktische invulling voor het betrokken bedrijfsleven te komen. Tot deze conclusie kwamen de sprekers en deelnemers aan de…

Read More
Gezamenlijke publicatie initiatieven biodiversiteit

Gezamenlijke publicatie initiatieven biodiversiteit

In een samenwerking tussen het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) en Nevedi is er een publicatie tot stand gekomen met daarin verschillende initiatieven in de…

Read More
SAVE THE DATE Jongerencongres 30 mei 2023

SAVE THE DATE Jongerencongres 30 mei 2023

Op dinsdagmiddag 30 mei 2023 organiseren Belgian Feed Association (BFA), Nederlandse Vereniging voor de Diervoederindustrie (Nevedi) en Feed Design Lab (FDL) het Jongerencongres met het thema ‘Eiwit van de toekomst:…

Read More
Voortgang project Duurzaam Diervoeder 2030

Voortgang project Duurzaam Diervoeder 2030

Nevedi werkt samen met het ministerie van LNV aan het project Duurzaam Diervoeder 2030. Doel is om dit jaar een monitoringsysteem/dashboard te ontwikkelen waarin meetbaar wordt gemaakt wát duurzaam diervoeder…

Read More
Een goed en gezond 2023 toegewenst

Een goed en gezond 2023 toegewenst

Nevedi wenst u en uw bedrijven, organisaties en gezinnen een gelukkig 2023. Graag zetten onze leden, bestuurders en medewerkers zich dit jaar opnieuw in om te voldoen aan modern werkgeverschap…

Read More

Blik op de sector

Duurzame innovatie uit de sector: voedselverspilling voorkomen

Nevedi lid Nijssen Company waardeert voedselresten op. Jaarlijks brengt Nijsen ruim 100.000 ton levensmiddelen terug in de voedselkringloop als hoogwaardig en goed benutbaar voer voor varkens en kippen. Deze kringloopspecialist ontwikkelt diervoeders voor varkens en kippen met de laagste CO2…

Continue reading

Duurzame innovatie uit de sector: eiwitten uit gras

Nevedi lid Fransen Gerrits investeert in Grassa. Een nieuw concept waarbij eiwit wordt gewonnen uit gras. Een kansrijke en duurzame innovatie. Met graseiwit van Grassa kan een deel van de eiwitbehoefte in de mengvoerindustrie lokaal worden geproduceerd en kan de…

Continue reading

Duurzame innovatie uit de sector: Forfarmers gaat voor klimaatneutrale energie

ForFarmers wil naar een CO2-neutrale productie van diervoer. Het bedrijf investeert onder andere in hernieuwbare energiebronnen. Milieu-coördinator Harry de Goede werkt stap voor stap aan duurzame oplossingen. Samen met ketenpartners. De sleutel tot systeemverandering. ForFarmers wil naar een CO2-neutrale productie…

Continue reading
Scroll naar boven