Slide 3
Moderne arbeidsvoorwaarden

De arbeidsmarkt is in beweging. Voor veel werkgevers is het lastig om goed opgeleide en gekwalificeerde medewerkers aan te trekken en de diervoedersector is daarop geen uitzondering. Nevedi spant zich in om de aantrekkingskracht van de sector te behouden en te verbeteren.

Slide 1
Videoserie duurzame innovaties

Nevedi wil aantoonbaar duurzaam zijn én een bijdrage leveren aan de ambitieuze doelen voor klimaat, circulariteit en biodiversiteit. Innovatie vormt hierbij het sleutelwoord. Nevedi leden ondernemen stappen op dit gebied en nemen hier wereldwijd een koploperspositie in. Bekijk de video's uit de videoserie hoe onze leden dit doen.

Slide 2
Carbon Footprint data

Diervoer bepaalt voor een belangrijk deel de Carbon Footprint (CFP) per eenheid dierlijk product (zuivel, vlees of eieren). Nevedi zet zich in om inzicht te geven in de CPF van diervoeder.

Nieuws van Nevedi

Nevedi feliciteert PVV, NSC, PvdA/GroenLinks en BBB

Nevedi feliciteert PVV, NSC, PvdA/GroenLinks en BBB

Nu de stemmen geteld zijn, blijkt dat de PVV met afstand als grootste partij uit de verkiezingen is gekomen. Daarom feliciteert Nevedi in het bijzonder Geert Wilders en zijn partij…

Read More
Symposium Ongebruikte reststromen

Symposium Ongebruikte reststromen

Er is nog een wereld te winnen als het gaat om het benutten van ongebruikte reststromen voor veilige diervoeders. Deze mening werd duidelijk gedeeld door de ruim 200 deelnemers die…

Read More
Update project Duurzaam Diervoeder

Update project Duurzaam Diervoeder

Het project Duurzaam Diervoeder 2030 is komende tijd hét speerpunt voor Nevedi. Met eigen leden, ketenpartijen en met de overheid werkt Nevedi meetbaar en aanspreekbaar aan een verdere verlaging van…

Read More
Nevedi-congres 8 november 2023

Nevedi-congres 8 november 2023

Verdere verduurzaming meetbaar maken en concrete sectordoelen formuleren. Dat is de kern van het project Duurzaam Diervoeder 2030, dat Nevedi op haar jaarlijkse congres in Den Haag heeft gepresenteerd aan…

Read More
Vacature Nevedi Programmamanager

Vacature Nevedi Programmamanager

Nevedi zoekt een ondernemende en deskundige Programmamanager Diervoeder en Sectoren die in staat is om programma's en projecten op het gebied van diervoeding te ontwikkelen, coördineren en beheren.​

Read More

Blik op de sector

Duurzame innovatie uit de sector: werken naar een circulair landbouwsysteem

Nevedi-lid Trouw Nutrition produceert dier- en visvoeder. Zij zijn ervan overtuigd dat we een omslag kunnen maken in de manier waarop onze sector werkt. Zij willen hierbij de landbouwsector sturen in de richting van een circulair landbouwsysteem.

Continue reading

Duurzame innovatie uit de sector: innoveren in eigen regio

Nevedi-lid CAVV Zuid Oost Salland is is een regionaal mengvoerbedrijf waarbij de nadruk ligt op hun regionale functie. Daarom zijn zij altijd bezig om de fabriek te optimaliseren voor hun klanten maar ook voor de omgeving, en daarbij is het…

Continue reading

Duurzame innovatie uit de sector: reduceren van methaan emissies en verhogen van eiwitefficiëntie

Nevedi-lid dsm-firmenich is in diervoeder en gezondheid specialist op het gebied van essentiële nutritie, dierlijke productie, en duurzaamheid. Een onderdeel hiervan is het verhogen van de eiwitefficiëntie en methaan reductie bij rundvee.

Continue reading
Scroll naar boven