Partners en relaties

De Nederlandse maatschappij en politiek vraagt zuivel-, ei- en vleesproducenten extra inspanningen te doen voor het verder verlagen van de milieuvoetafdruk van dierlijke producten. Nevedi investeert in de relatie met overheid, maatschappelijke organisaties en ketenpartners.

Het doel is om informatie uit te wisselen, expertise in te brengen en waar mogelijk samen tot oplossingen te komen voor de complexe duurzaamheidsvragen in de dierlijke keten.

Nevedi participeert onder andere in:

Scroll naar boven