Moderne arbeidsvoorwaarden

De arbeidsmarkt is in beweging. Voor veel werkgevers is het lastig om goed opgeleide en gekwalificeerde medewerkers aan te trekken en de diervoedersector is daarop geen uitzondering. Nevedi spant zich in om de aantrekkingskracht van de sector te behouden en te verbeteren.

In het kort:

  • De diervoedersector biedt een veilige werkomgeving, zowel fysiek als sociaal.
  • De sector kent aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en een goede pensioenregeling.
  • Nevedi spant zich in om de diervoedersector als werkgever onder de aandacht te brengen van jongeren.
  • Nevedi stimuleert (bij)scholing, cursussen en trainingen voor medewerkers.
  • Nevedi ondersteunt zijn leden in alle opzichten, zodat zij goede werkgevers voor bestaand, nieuw en oud personeel kunnen zijn.

Hoge verwachtingen
De arbeidsmarkt staat onder druk en ook de diervoedersector heeft moeite om nieuwe medewerkers aan te trekken. Door maatschappelijke ontwikkelingen verschuiven ook de eisen die gesteld worden aan personeel in de sector: Automatisering in logistiek en voerproductie en op agrarische bedrijven vereist specifieke competenties van fabriekspersoneel en voeradviseurs. Naast inhoudelijke, diersoortgerichte kennis wordt van adviseurs ook inzicht verwacht in duurzaamheidsaspecten van diervoederproductie en veehouderij. Voorheen kwamen nieuwe medewerkers meestal van de hoge agrarische scholen, tegenwoordig zijn ook ecologen en toegepast biologen van harte welkom in de diervoederindustrie. Voor deze medewerkers is vaak wel aanvullende scholing op het gebied van diervoeding wenselijk.

Scholing
Nevedi draagt bij aan scholingsmogelijkheden voor nieuw en bestaand personeel. Studenten kunnen via de Stichting Bevordering Studie Diervoeding (BSD) een beurs krijgen, waarmee ze zich kunnen verdiepen in de diervoederwereld. Nevedi-voorzitter Henk Flipsen is voorzitter van het BSD-bestuur. Vanuit Nevedi worden ook regelmatig gastcolleges verzorgd in veehouderij-gerelateerde modules op hogescholen en universiteiten.
Samen met de Belgian Feed Association (BFA) en het Feed Design Lab (FDL) is Nevedi daarnaast betrokken bij de jongerencongressen die de jongeren in de diervoedersector jaarlijks organiseren als ‘Young Feed Professionals’. Deze betrokkenheid zorgt ervoor dat jongeren geïnteresseerd blijven of raken in de sector en dat nieuwe medewerkers zich snel thuis voelen in de diervoederindustrie.
Ook voor bestaand personeel is het belangrijk om zich te kunnen ontwikkelen en daarvoor zijn in de diervoedersector ruime mogelijkheden. Het kan daarbij gaan om specifieke bijscholing voor medewerkers die zich willen specialiseren in een andere diersoort, maar ook om verwerving van managementvaardigheden of om begeleidingstrajecten om oudere werknemers duurzaam inzetbaar te houden.
Vanuit de Stichting Sociaal Fonds Graanbe- en verwerkende bedrijven (Sociaal Fonds) zijn subsidiemogelijkheden beschikbaar voor scholing of persoonlijke ontwikkeling en vitaliteit. Ook helpt het fonds om zogeheten ‘eerder verworven competenties’ erkend te krijgen.

Veilige werkomgeving
Een diervoederfabriek is een werkomgeving met risico’s: er is aandacht voor lawaai, stof en er draaien grote machines, er worden gevaarlijke stoffen verwerkt en er komt soms zwaar tillen bij te pas. Het is essentieel dat de medewerkers goed beschermd worden tegen deze risico’s. In de diervoedersector wordt de veiligheid geborgd door de wettelijk verplichte arbocatalogus en risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Deze worden – in overleg met vakbonden en werkgevers- en werknemersorganisaties – onderhouden door het Sociaal Fonds. Hierbij worden afspraken getoetst bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) waarna afspraken ook bindend zijn.

Naast de fysieke veiligheid is ook de sociale veiligheid van belang: mensen moeten zich prettig voelen op de werkvloer en een goed contact hebben met hun collega’s en leidinggevenden. Om dit te bevorderen geeft het Sociaal Fonds het werknemersblad Werkvloer uit. Dit is één van de manieren om de sociale cohesie binnen bedrijven te versterken. Daarnaast worden vanuit het Sociaal Fonds ook trainingen en coachingstrajecten aangeboden om de sfeer op het werk goed te houden en eventuele conflicten tijdig aan te pakken.
Het doel is om ervoor te zorgen dat mensen langer en naar volle tevredenheid aan het werk blijven in de diervoedersector. Modern werkgeverschap vereist meer dan goede – wettelijk verplichte – arbeidsvoorwaarden; een goede werkgever werkt elke dag aan het welbevinden van zijn werknemers. Voor de diervoedersector erkent Nevedi zijn verantwoordelijkheid daarbij.

Bij modern werkgeverschap hoort het bieden van een prettige en veilige werkomgeving, zowel fysiek als sociaal. Vanuit Nevedi stimuleren we dat graag. Ook zetten we ons in om jongeren te interesseren voor onze mooie sector. In elke branche zijn tevreden medewerkers de basis voor een gezonde en toekomstbestendige sector.

Henk Flipsen

Deel deze pagina

Scroll naar boven