Voedselzekerheid

Met de groei van de wereldbevolking en de toenemende welvaart in de wereld heeft ook de diervoederindustrie een verantwoordelijkheid in het waarborgen van voedselzekerheid.

In Nederland kunnen we ons nauwelijks meer voorstellen dat voedsel schaars kan worden. Door geopolitieke ontwikkelingen en klimaatverandering staat voedselzekerheid echter in steeds meer delen van de wereld onder druk.

Ook vanuit dat oogpunt is het steeds belangrijker dat we ons voedselsysteem duurzaam, robuust en efficiënt inrichten. De diervoederindustrie draagt daaraan bij door diervoeders zo veel mogelijk samen te stellen uit nevenstromen en regionaal en duurzaam geproduceerde grondstoffen, met een zo laag mogelijke klimaatimpact. Circulariteit en duurzaamheid zijn essentieel voor voedselzekerheid.

Deel deze pagina

Scroll naar boven