Kwaliteit en veiligheid

Diervoeders staan aan de basis van de levensmiddelen van dierlijke oorsprong zoals melk, vlees en eieren. Daarom zijn de kwaliteit en veiligheid van diervoeders dan ook essentieel voor de voedselveiligheid en -kwaliteit voor de mens!

Wetgeving

De veiligheid in de diervoederketen wordt allereerst geborgd door internationale wetgeving. In Nederland zijn daarnaast ook afspraken vastgelegd in de Wet Dieren en het Besluit Diervoeders. De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) en de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) houden hier vervolgens toezicht op.

borg veiligheid voerketen

Erkenning of registratie

Om diervoer te mogen produceren, heeft een fabrikant een erkenning of registratie bij de NVWA nodig. Deze krijgt de producent alleen als het een traceerbaarheidssysteem voor grondstoffen- en voerstromen en een kwaliteitsborgingsysteem heeft. Bovendien doet Wageningen Food Safety Research (WFSR) onafhankelijk onderzoek naar de veiligheid en kwaliteit van voeding en diervoeders en werkt voor een groot deel in opdracht van de Nederlandse overheid (ministerie van Economische Zaken) en de NVWA.

Controle

Alle grondstoffen die de voerfabriek ontvangt, worden streng gecontroleerd op kwaliteit en veiligheid. Bij de productie van het voer worden bovendien behandelingen toegepast, zoals verhitting, die ervoor zorgen dat ongewenste stoffen onschadelijk gemaakt worden. Het risico dat het vee via het voer ongewenste stoffen (stukjes ijzer, schimmels, toxinen, ziekteverwekkende bacteriën) binnenkrijgt is hierdoor nu veel kleiner dan vroeger.

Internationale certificering

GMP+ International is verantwoordelijk voor onafhankelijke, internationale certificering van diervoederbedrijven, gebaseerd op wet- en regelgeving in combinatie met aanvullende eisen vanuit de markt. GMP+ International richt zich op kwaliteitsmanagement (ISO 9001) en risicobeheersing (HACCP). Met het GMP+ certificatieschema laten bedrijven zien veilig en duurzaam te werken. Dit zijn niet alleen producenten van en handelaren in mengvoeders, voedermiddelen, voormengsels en toevoegingsmiddelen, maar ook bedrijven die zich bezig houden met transport, op- en overslag, teelt en opslag van voer. Alle leden van Nevedi zijn gecertificeerd voor GMP+ International.

Monitoring en risicobeoordeling

Partijen in de Nederlandse diervoedersector hebben een organisatie opgericht voor de borging van veiligheid van voeders en grondstoffen die rechtstreeks aan veehouders worden geleverd: SecureFeed. SecureFeed ontwikkelt en beheert een gezamenlijk systeem voor monitoring en risicobeoordeling van grondstoffen en het auditen van de leveranciers ervan. SecureFeed stelt bovenwettelijke eisen aan al het diervoer en borgt de veiligheid van álle diervoeders en grondstoffen die op een veehouderijbedrijf aangekocht worden en van alle grondstoffen die door mengvoederbedrijven worden aangekocht.

Deel deze pagina

Scroll naar boven