Op weg naar de Europese parlementsverkiezingen

Van 6 tot 9 juni van dit jaar zijn er weer verkiezingen voor het Europees parlement. Er staat veel op het spel. De strategische voedselvisie voor de Europese Unie speelt een belangrijke rol. Na de boerenprotesten in Nederland zijn ook in andere lidstaten boeren de straat op gegaan om te pleiten voor duidelijk, consistent en toekomstgericht beleid, met aandacht voor de bestaanszekerheid van boerenbedrijven. 

In het kort:

  • Nevedi verzorgt via FEFAC de informatievoorziening voor Europarlementariërs.
  • Ambities in de FEFAC Feed Sustainability Charter 2030 zijn voor Nevedi leidend in de verduurzaming van de diervoederketen.
  • De diervoedersector heeft een grote rol bij de verduurzaming van Europese voedselsystemen. Aan verlaging van de klimaatimpact van voedselproductie, verbetering van de nutriënten efficiëntie en het behoud van ecosystemen kan de diervoedersector een belangrijke bijdrage leveren.
  • Nevedi zet zich volop in om het project Duurzaam Diervoeder 2030 voortvarend voort te zetten. In Nederland maar onze systematiek delen we ook met Europese collega’s.

Europese diervoedersector
De politieke ontwikkelingen in de Europese Unie zijn van groot belang voor de agrarische sector en de diervoedersector in de lidstaten. De ambities in de FEFAC Feed Sustainability Charter 2030 zijn voor Nevedi leidend in de verdere verduurzaming van de diervoederketen.

De Europese diervoedersector werkt via de diervoeding aan een klimaatneutrale veehouderij en aquacultuur, aan efficiëntere grondstoffen- en nutriëntenbenutting, inkoop van verantwoord geproduceerde grondstoffen, verbetering van diergezondheid en dierwelzijn en verbetering van de sociaaleconomische omstandigheden en veerkracht van de veehouderijsectoren.

De diervoedersector heeft een grote rol bij de verdere verduurzaming van Europese voedselsystemen. Aan verlaging van de klimaatimpact (carbon footprint) van voedselproductie, verbetering van de nutriënten efficiëntie en het behoud van ecosystemen kan de diervoedersector een belangrijke bijdrage leveren.

De veehouderij heeft een sleutelrol bij het omzetten van voor mensen onverteerbare co-producten. Deze producten uit de voedselproductieketen en de biobrandstoffenproductie worden omgezet naar hoogwaardige levensmiddelen. Zo draagt de veehouderij bij aan duurzaamheid en circulariteit van grondstoffengebruik en voedselproductie.

Nevedi zet hierop in via het Project Duurzaam Diervoeder 2030. FEFAC heeft dit omarmd en het project wordt ook in andere lidstaten uitgewerkt.

Er is behoefte aan een Europese visie op een duurzaam voedselsysteem, met oog voor de specifieke omstandigheden in de lidstaten. Gezamenlijke ambities op EU-niveau dienen vertaald te worden in lidstaat-specifieke doelen. In Nederland ligt hier een taak voor Nevedi. Daarom zet Nevedi zich volop in om het Project Duurzaam Diervoeder 2030 voortvarend voort te zetten.

Hoe de verkiezingen in Europa gaan verlopen weten we medio juni 2024. Nevedi hoopt dat iedereen gaat stemmen.

De verkiezingsuitslag zal gevolgen hebben voor de wijze waarop landbouwbeleid Europees verder wordt uitgerold. Nevedi hoopt dat het nieuwe Europese Parlement bijdraagt aan een gezamenlijke visie op een duurzaam landbouwsysteem. Nevedi trekt hier gezamenlijk op met collega’s uit de diervoederketen maar ook uit de zuivel-, eieren- en vleesketens. We hebben voortdurend afstemming met diverse partijen uit het maatschappelijk middenveld en de overheid. Via FEFAC wordt ook samengewerkt met bijvoorbeeld Fediol, Fefana, Coceral of Copa Cogeca.

Henk Flipsen

Deel deze pagina

Scroll naar boven