Duurzame innovaties

De vraag naar voedsel groeit. Prognoses laten zien dat er in 2050 zo’n 9 tot 10 miljard mensen leven op deze planeet. Daarmee stijgt ook de consumptie van vlees, zuivel en eieren en neemt de druk op de natuur toe. De voedselproductie in balans met de natuur krijgen, is een enorme uitdaging. Het vraagt om een andere kijk op voedsel produceren. Nederlandse diervoederbedrijven zijn inventief en willen hieraan bijdragen.

Doelen

De samenstelling van het diervoer bepaalt voor een groot deel de milieu-impact van vlees, melk en eieren. Hierdoor heeft de diervoederindustrie zowel de mogelijkheid als de verplichting om bij te dragen aan verduurzaming van de voedselketen.

Nederlandse diervoerbedrijven zetten hun expertise in om voer samen te stellen met een zo laag mogelijke milieu-impact. Dit doen ze onder andere door:

 • De voersamenstelling nauwkeurig af te stemmen op de behoeften van het dier. Doel: minimaal verlies van nutriënten.
 • Zo veel mogelijk gebruik te maken van (eiwitrijke) grondstoffen uit Europa. Doel: minder import.
 • Grondstoffen te benutten die ongeschikt zijn voor humane consumptie. Doel: minder food-feed-competitie.
 • Nevenstromen die vrijkomen bij de productie van levensmiddelen of bij de teelt van akkerbouwgewassen te benutten als ingrediënt voor diervoer. Doel: lagere carbon footprint.
 • 100% duurzaam gecertificeerde soja- en palmproducten te gebruiken. Doel: tegengaan van landconversie, oftewel ontginning van natuurgebieden en ontbossing.

Maatschappelijke uitdagingen

Duurzaamheid gaat over de leefbaarheid van de planeet. Concreet gaat het dan om zorgvuldig omgaan met schaarse vruchtbare landbouwgrond en zoet water, voedselverspilling tegengaan, efficiënte benutting van grondstoffen en nevenstromen en om vermindering van de impact van voedselproductie op het milieu. De belangrijkste uitdagingen zijn:

 • bescherming van de biodiversiteit en
 • vermindering van de uitstoot van broeikasgassen naar de omgeving.
 • vermindering van de uitstoot en depositie van ammoniak en stikstofoxiden

Alle schakels in de voedselketen, maar ook de overheid en natuurbeschermingsorganisaties nemen hun verantwoordelijkheid om ons voedselsysteem verder te verduurzamen.

Nationale en internationale duurzaamheidsthema’s en doelstellingen liggen vast in het Regeerakkoord, de Nationale Eiwitstrategie, het plan Kringlooplandbouw, de Europese Green Deal en de Farm to Fork strategie. Ook zijn er al diverse sectorstrategieën met specifieke doelstellingen naar diersoort.

Waar werken we aan

De diervoederindustrie kan vooral bijdragen aan verduurzaming door de keuze van de grondstoffen.

Leden spannen zich in om:

 • Meer eiwitrijke grondstoffen uit Europa te halen
 • Meer gebruik te maken van grondstoffen die niet geschikt zijn voor consumptie door mensen
 • Nog meer gewasresten en nevenstromen te gebruiken voor de productie van diervoeders
 • De milieuvoetafdruk van diervoeders te verlagen en dit ook inzichtelijk te maken

Nieuws

Agrifirm produceert nieuwe generatie pensbestendig eiwit

Kijk in onze nieuwe video uit onze videoreeks 'Duurzame innovaties in de diervoedersector' hoe Nevedi-lid Agrifirm een nieuwe generatie pensbestendig eiwit produceert.

Continue reading

Duurzame innovatie uit de sector: produceren van een nieuwe generatie pensbestendig eiwit

Nevedi-lid Agrifirm werkt wereldwijd voortdurend aan de ontwikkeling van nieuwe en inspirerende oplossingen voor een duurzame voedselketen voor toekomstige generaties. Hiermee wordt een voedselketen gecreëerd vanuit de principes van gezonde…

Continue reading

Aandeel duurzame palmolie naar record

In 2022 was liefst 88,2% van in Nederland gebruikte de palmolie duurzaam. Uit het jaarrapport van de Nederlandse alliantie voor duurzame palmolie (DASPO) blijkt deze invoer zelfs naar een recordhoogte…

Continue reading

Deel deze pagina

Scroll naar boven