Dilemma

Er is kritiek op het systeem van certificering. De keuzevrijheid tussen verschillende certificaten levert volgens critici onvoldoende garantie dat ontbossing écht stopt. Zij zouden het liefst zien dat Europese importsoja wordt voorzien van een Full Segregation certificaat. Alleen met zo’n certificaat is van iedere sojaboon duidelijk waar en hoe die is geproduceerd.  

Het is een mooi idee. Maar voor nu een te grote stap. Landen buiten Europa die nauwelijks duurzaamheidseisen stellen, zullen de soja markt helemaal overnemen. Op die manier spannen we het paard achter de wagen: We laten de welwillende sojaboeren die afgelopen jaren in hun bedrijven hebben verduurzaamd zitten. De uitbreiding van sojateelt en ontbossing zullen zonder invloed van Europa gewoon doorgaan. Europa zal dan onvoldoende eiwitten hebben om varkens, koeien en kippen te kunnen voeden. 

Nevedi pleit voor voor certificering volgens ‘diploma’ A, B of C met gebruik van de Soy Sourching Guidelines van FEFAC:

  • De structuur van de markt in de productielanden is te versnipperd. Er zijn talloze aanbieders. Voor hen is de administratie vaak een last en boeren worden niet gesteund vanuit hun landsregering. Hervormingen zijn nodig, Nevedi stimuleert deze hervormingen.
  • Er zijn teveel niet-Europese afnemers die helemaal geen eisen stellen. Zij zullen de markt afromen. De eisenstellers sluiten achter aan.
  • Wereldwijd wordt op dit moment slechts 10% van alle soja duurzaam en/of biologisch geteeld. Toch is het nu al uitdagend om deze soja als duurzaam product op de markt te brengen. Dit komt doordat er wereldwijd nauwelijks vraag naar is.

Onze zorg
Rationeel is niets onmogelijk. Nevedi blijft zich inzetten voor het verbeteren van de huidige systematiek van certificeren. Ze gebruikt daarvoor de ingangen via haar Europese organisatie FEFAC. 

Als Nevedi en andere organisaties en overheden niet goed blijven samenwerken, dan verdwijnt mogelijk het certificatiestelsel. De inspanningen van de afgelopen tientallen jaren zijn dan voor niets geweest. Er zijn dan alleen verliezers met duurzame sojaboeren en de natuur als de belangrijksten.   

info@nevedi.nl | +31(0) 85 77 319 77 | Braillelaan 9 | 2289 CL Rijswijk