Ambitie

Nevedi werkt al meer dan 15 jaar samen met NGO’s, bedrijven en overheden om de verduurzaming van sojaproductie wereldwijd te bevorderen. De systematiek van certificeren zien wij voor nu als het maximaal haalbare. Harmonisatie van de certificering van soja en ontwikkelen van een gelijk speelveld op Europees niveau is momenteel het doel van Nevedi. 

  • De uitgangspunten voor certificatie worden besproken aan de Round Table of Responsible Soy (RTRS). 
  • Deze internationale RTRS-richtlijnen worden overgenomen in de FEFAC Soy Sourcing Guidelines (SSG) van de European Feed Manufacturers Federation (FEFAC). In 2021 zijn de SSG nog verder aangescherpt. 
  • De FEFAC SSG-richtlijnen dekken op dit moment 19 particuliere certificatieschema’s die binnen de EU in gebruik zijn. Hiervan voldoen er 15 aan de striktere eisen van de SSG-richtlijnen 2021. Van de overige vier moet dit nog worden vastgesteld. 

Veel geduld nodig
Met de nodige diplomatie wil Nevedi bijdragen aan een wereldmarkt met uitsluitend duurzame soja. Dat gaat stap voor stap. 

De sojahandel is complex. Er zijn tussen alle betrokken landen grote verschillen in wetgeving. Ook culturen en gebruiken verschillen sterk. Geduld en respect voor elkaars opvattingen, zoals aan de Round Table of Responsible Soy, zijn nodig voor internationale afspraken. Internationale certificatie kan duidelijkheid brengen waaraan verantwoorde soja moet voldoen. 

Het zou natuurlijk mooier zijn als de wereldhandel ‘als vanzelf’ om duurzame soja gaat vragen, maar dat is vooralsnog niet de realiteit.

Daarom heeft Nevedi vijftien jaar geleden besloten hier werk van te maken. Het initiatief vroeg al snel om een vertaling naar Europees niveau. Via FEFAC zet Nevedi zich in om zoveel mogelijk partijen achter een Europees geharmoniseerd certificatiestelsel te krijgen. 

De praktijk heeft ons geleerd dat wanneer we te hard duwen of trekken, het lijntje bij buitenlandse betrokkenen breekt. Binnen Europa maar zeker ook daarbuiten. Minder gemotiveerde landen zullen dan afhaken en daarmee mislukt de poging om uiteindelijk ontbossing te stoppen.

Dus ook sojaboeren die nu duurzaam telen, zijn gebaat bij een voorzichtig proces. Als het certificatiestelsel sneuvelt, zijn zij de dupe. Hun teelt is aangepast en dus duurder dan die van soja waaraan geen eisen wordt gesteld. Deze boeren zullen zich gedwongen zien om op prijs te gaan concurreren. Dat gaat ten koste van eerdere inspanningen om de sojateelt te verduurzamen en deze boeren zullen terugvallen op oude productiewijzen. Onze inspanningen zijn dus niet alleen op Nederlands en Europees diervoeder gericht maar ook op de boeren in productielanden die meewerken en hebben geïnvesteerd in verduurzaming van hun sojateelt. We kunnen en moeten ook hen blijven steunen.

info@nevedi.nl | +31(0) 85 77 319 77 | Braillelaan 9 | 2289 CL Rijswijk