Certificering, hoe werkt het?

Door partijen soja te voorzien van een certificaat met productie-eisen, kunnen we controleren hoe de soja is geteeld. Deze eisen hebben onder andere betrekking op ontbossing, arbeidsomstandigheden, landgebruik en -bezit en gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.  

Hoe meer partijen een certificaat eisen, hoe sterker afnemers staan tegenover de producenten van soja. Tot op heden loopt Nederland hiermee voorop. Ook in de ons omringende landen groeit de aandacht. Buiten Europa staat de verduurzaming van de sojateelt minder duidelijk op de agenda.

Invloed uitoefenen 
De wereldmarkt is wat dat betreft uitdagend. Voor veel grote soja-afnemers zoals China telt vooral prijs en kwaliteit. Duurzaamheidseisen spelen een minder grote rol. Het is dus belangrijk dat ook bijvoorbeeld China betrokken is bij de internationale certificering van ontbossingsvrije soja. Ter illustratie: China importeert jaarlijks 100 miljoen ton soja. Dat is bijna drie keer het totale volume van de hele Europese Unie.

Omdat Nederland een kleine speler is op de wereldmarkt, proberen we al jaren om het certificeren van soja op de Europese agenda te plaatsen. Wij doen dat samen met de Nederlandse overheid en ngo’s als Wereld Natuurfonds (WWF), Solidaridad en de International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN). 

Europese richtlijnen
Nevedi heeft concreet bijgedragen aan de totstandkoming van de Europese FEFAC Soy Sourcing Guidelines (SSG) van onze Europese organisatie FEFAC. De SSG zijn de toetssteen waarmee bestaande certificeringssystemen kunnen worden vergeleken. Als iedereen de Soy Sourcing Guidelines volgt, kunnen we het volume gecertificeerde soja in heel Europa verhogen.

Subpagina's

  1. Het systeem
  2. Samenwerking
  3. Ambitie
  4. Dilemma's

info@nevedi.nl | +31(0) 85 77 319 77 | Braillelaan 9 | 2289 CL Rijswijk