congres

Nevedi-congres 8 november 2023

Verdere verduurzaming meetbaar maken en concrete sectordoelen formuleren. Dat is de kern van het project Duurzaam Diervoeder 2030, dat Nevedi op haar jaarlijkse congres in Den Haag heeft gepresenteerd aan een breed publiek van stakeholders.