Premixen

Vitaminen, mineralen, sporenelementen, enzymen en aminozuren dragen bij aan een optimale groei van het dier. Omdat toevoegingen in heel kleine hoeveelheden in het voer gemengd worden, maakt de diervoederindustrie gebruik van voormengsels of premixen. Dat maakt het makkelijker om de vitaminen, mineralen, spoorelementen en andere ‘micronutriënten’ goed in het mengvoer te verdelen. 

Behoefte van het dier

Elke premix wordt nauwkeurig afgestemd op de behoefte van het dier. Zo hebben koeien en legkippen een hoge calciumbehoefte, omdat voor de productie van melk en eierschalen veel calcium nodig is. Ook wordt bij de samenstelling van een premix gekeken naar de manier waarop de veehouder de dieren houdt. Dieren die veel buiten zijn, hebben bijvoorbeeld minder vitaminen nodig dan dieren die veel binnenblijven. 

Verlagen emissies

Met enzymen kan de verteerbaarheid worden beïnvloed. Zo kan bovendien de hoeveelheid fosfaat in het voer omlaag gebracht worden en helpt de diervoederbranche de fosfaatuitstoot via mest te verminderen.

Door verbetering van de aminozuur-samenstelling is een eiwitverlaging van het voer mogelijk, waardoor minder eiwitrijke grondstoffen nodig zijn. Dit draagt bij aan het verminderen van de stikstof uitstoot

Vitaminen, mineralen, spoorelementen, enzymen en aminozuren komen vanuit de hele wereld. Premixen worden voornamelijk in Nederland samengesteld.

Deel deze pagina

Scroll naar boven