Mengvoerafzet

Bij de bepaling van de jaarafzet gebruikt Nevedi gegevens van haar leden. Het grootste gedeelte van de afzet van de Nevedi leden betreft voer voor landbouwhuisdieren. Er is ook sprake van afzet van premixen, mineralenmengsels, kalvermelk en vochtrijke diervoeders. Deze gegevens zijn vanwege de herleidbaarheid naar individuele leden niet opgenomen in onderstaande overzicht. 

Voor veel bedrijfstakken was 2022 een lastig jaar, maar op de trends in mengvoerafzet was geen corona-effect te zien. In vergelijking met 2021 is er zelfs een stijging te zien in de afzet van mengvoer voor rundvee. Uiteindelijk is de totale afzet van mengvoer in tegenstelling tot eerdere jaren over de gehele linie gelijk gebleven.

De afzet van mengvoeders in Nederland schommelt rond de 12 miljoen ton per jaar. Rundvee en varkens ontvangen elk 4 miljoen ton, pluimvee 3 miljoen ton en de overige mengvoeders gaan naar schapen, geiten en konijnen.

 

Afzet in Nederland (x 1.000 ton)

Soort mengvoer20152016201720182019202020212022
Rundveevoeders3.9014.2324.3194.1724.1404.1374.0134.124
Varkensvoeders4.9604.6274.7104.4204.3274.1904.0764.033
Pluimveevoeders3.1562.9923.0793.1333.0263.0073.0222.965
Overige mengvoeders417450447414424416412404
Totaal afzet mengvoeders12.43312.30112.55512.14011.91711.75011.52311.526

Tabel 1 Afzet in Nederland (x 1000 ton)

 

Afzet mengvoeders binnen diercategorieën

De afzet van mengvoeders binnen de verschillende diercategorieën fluctueert, maar over het grote geheel is een duidelijk patroon waar te nemen in de Nederlandse mengvoerafzet waarbij steeds een lichte stijging in het laatste kwartaal zichtbaar is. De beste manier om afzet cijfers in de diervoeder sector te vergelijken is door de seizoen effecten uit te sluiten en de afzet in een kwartaal te leggen naast die van hetzelfde kwartaal vorig jaar.

De totale afzet van mengvoer volgt al jaren een dalende trend, maar van 2021 naar 2022 was er op het totaal mengvoeders geen verschil in afzet in Nederland.

 

verdeling diervoer
Mengvoerafzet in Nederland, onderverdeling naar diersoort (2022)

afzet in nederland keer1000 ton voor de drie grootste diercategorieënAfzet in Nederland (x 1.000 ton) voor de drie grootste diercategorieën

legpluimvee rundvee afzet vleesvarkens

Deel deze pagina

Scroll naar boven