Mengvoerafzet

Bij de bepaling van de jaarafzet gebruikt Nevedi gegevens van haar leden. Het grootste gedeelte van de afzet van de Nevedi leden betreft voer voor landbouwhuisdieren. Er is ook sprake van afzet van premixen, mineralenmengsels, kalvermelk en vochtrijke diervoeders. Deze gegevens zijn vanwege de herleidbaarheid naar individuele leden niet opgenomen in onderstaande overzicht. 

Het jaar 2021 was een bijzonder jaar vanwege de corona-pandemie. Deze pandemie bracht allerlei beperkingen met zich mee. Voor veel bedrijfstakken was 2021 een lastig jaar, maar op de trends in mengvoerafzet was geen corona-effect te zien. Wel is 2021 wederom net wat lager dan 2020, in dit geval een daling van 1,9%.

De afzet van mengvoeders in Nederland schommelt rond de 12 miljoen ton per jaar. Rundvee en varkens ontvangen elk 4 miljoen ton, pluimvee 3 miljoen ton en de overige mengvoeders gaan naar schapen, geiten en konijnen.

Afzet in Nederland (x 1.000 ton)

Soort mengvoer2015201620172018201920202021
Rundveevoeders3.9014.2324.3194.1624.1404.1374.013
Varkensvoeders4.9604.6274.7104.4214.3274.1904.076
Pluimveevoeders3.1562.9923.0793.1313.0263.0073.022
Overige mengvoeders417450447414424416412
Totaal afzet mengvoeders12.43312.30112.55512.12711.91711.75011.523

Tabel 1 Afzet in Nederland (x 1000 ton)

Afzet mengvoeders binnen diercategorieën

In het jaar 2021 hadden de corona maatregelen wederom weinig invloed op de afzet van diervoeders. De afzet van mengvoeders binnen de verschillende diercategorieën fluctueert, maar over het grote geheel is een duidelijk patroon waar te nemen in de Nederlandse mengvoerafzet waarbij steeds een lichte stijging in het laatste kwartaal zichtbaar is. Nevedi denkt op basis van de huidige inzichten dat de ingezette dalende trend zich voortzet.

afbeelding diercategorien
Mengvoerafzet in Nederland, onderverdeling naar diersoort (2021)
mengvoersamenstelling
 Afzet in Nederland (x 1.000 ton) voor de drie grootste diercategorieën
afzet melkrundvee
afzet vleesvarkens
afzet legpluimvee

Deel deze pagina

Scroll naar boven