Goed werkgeverschapStreefbeeld: De diervoederindustrie is een aantrekkelijke en gewilde werkgever met een veilige en stimulerende werkomgeving. 
Goed werkgeverschap vormt het aandachtsveld vanuit Nevedi voor veilige en moderne omstandigheden waarin medewerkers hun bijdrage kunnen leveren aan de productie van diervoeders in Nederland. Nevedi is als werkgeversorganisatie betrokken bij het Molenaarspensioenfonds en de cao graanbe- en verwerkende industrie. Onze vereniging staat voor flexibele, marktconforme en concurrerende arbeidsvoorwaarden. Zaken als een goed imago en een optimale aansluiting van jonge mensen bij de arbeidsmarkt staan hoog in het vaandel. Dit uit zich in het aanbieden van opleidingen via de Nevedi Academy maar ook het ondersteunen van de Stichting Bevordering Studie Diervoeding (BSD). Deze stichting verleent studiebeurzen aan studenten die een specialisatie diervoeding kiezen. Zowel leerlingen, studenten als werkenden in onze bedrijven verdienen zicht op een goed loopbaanperspectief en/of persoonlijke doorontwikkeling. Tenslotte wordt via beleid op bijvoorbeeld tillen, stof of geluid en de voorlichting daarover een bijdrage geleverd aan een veilige werkomgeving.

 

info@nevedi.nl | +31(0) 85 77 319 77 | Braillelaan 9 | 2289 CL Rijswijk