Gezond en veilig voedselAmbitie: De diervoederindustrie levert in nauwe samenwerking met andere schakels in de keten een maximale bijdrage aan het produceren van gezond en veilig voedsel en wordt ook als zodanig gewaardeerd daarvoor. 

Nevedi bevordert meer transparantie in de voedselketen door een bijdrage te leveren aan het in beeld brengen van de resultaten. Voedsel was immers nog nooit zo veilig. Nevedi streeft naar een minimale inzet van diergeneesmiddelen. De Nederlandse diervoedersector heeft vanaf 2011, met andere partijen in de agroketen haar verantwoordelijkheid genomen, en de productie en verkoop van diervoeder gemedicineerd met antibiotica beëindigd. Nevedi zet in op preventie door het stimuleren van leden om goede managementmaatregelen in combinatie met uitgekiende diervoederrantsoenen.
Het veilig gebruik van voedermiddelen (waaronder ook additieven) is een belangrijk doel van dit thema. Het beleid van gezond en veilig voedsel wordt gebaseerd op feiten. Hiervoor wordt de ketensamenwerking op gebied van voedselveiligheid geïntensiveerd met partijen zoals GMP+ International en SecureFeed. Nevedi zet in op een werkbare EU-regelgeving voor stoffen en normwaardes en tracht te voorkomen dat schijnzekerheden ontstaan met nultoleranties. Op het gebied van crisismanagement bij incidenten actualiseert en traint Nevedi regelmatig de crisismanagementprocedures.
 

info@nevedi.nl | +31(0) 85 77 319 77 | Braillelaan 9 | 2289 CL Rijswijk