ontwerp zonder titel (9)

Lancering Monitor Duurzaam Diervoeder

Op transparante wijze de bijdrage van diervoeder aan de verdere verduurzaming van de dierlijke ketens inzichtelijk maken. Dat gebeurt voortaan met de Monitor Duurzaam Diervoeder, die Nevedi met de ketenpartners in Den Haag onder flinke belangstelling heeft gepresenteerd.

De Monitor is ontwikkeld in samenwerking met het ministerie van Landbouw (LVVN) en betrokken ketenpartijen. Ook zijn afspraken bekend gemaakt, die de diervoedersector met de dierlijke ketens heeft gemaakt over het verder kunnen verduurzamen van diervoeders.

Met diverse experts van binnen en van buiten de diervoedersector zijn – na een zorgvuldig traject – criteria voor duurzaam diervoeder bepaald. Uitgangspunten waren de meetbaarheid, de aansluiting bij (internationaal) geaccepteerde rekenmethoden, handelingsperspectief voor de diervoederbedrijven en het eenvoudig in kunnen regelen. Op basis hiervan zijn vier thema’s vastgesteld: klimaat, biodiversiteit, circulariteit en regionale herkomst. Elk thema heeft één of meer KPI’s (Kritische Prestatie Indicator) om de voortgang effectief te meten.

Nevedi directeur Henk Flipsen “Met de Monitor weten we beter dan ooit waar we het feitelijk over hebben: waar het gaat over verder verduurzamen gaan we uit van ‘meten is weten’ en spreken we binnen en buiten de sectoren meer en meer dezelfde taal”.

De ketenpartijen
Voor de monitor is een 0-meting gedaan over 2018 om het startpunt te bepalen. Met deze inzichten zijn gesprekken gevoerd met de diverse dierlijke ketens over de stappen in de periode tot 2030, in lijn met de verduurzamingsagenda van de ketens. Zo zijn afspraken met de pluimveesectoren (vlees en ei), de kalversector en de varkenssector. Met de zuivelsector sluiten doelen aan op ambities van de Duurzame Zuivel Keten.

Vanuit de aanwezige ketenpartijen werd bij de presentatie richting overheid nog gewezen op het grote belang van een gelijk speelveld in Europa en op het werken met doelvoorschriften. Huub Fransen: “Als de bewegingsruimte er is, kunnen goed ondernemerschap en het grote innovatieve vermogen van de bedrijven echt het verschil maken in de markt”. Mooie innovatieve voorbeelden zijn te zien in de videoserie innovaties in de diervoedersector.

Ministerie van LVVN
De waarnemend directeur-generaal Agro van het ministerie van LVVN de heer Jan Willem Beaujean: “Wij zien een belangrijke rol voor de diervoedersector in het verduurzamen van dierlijke productieketens en wij zijn blij dat Nevedi het project is gestart en samen met LVVN heeft opgetrokken en blijft optrekken. Vandaag is een belangrijke mijlpaal met een monitoring en doelen, maar het is ook belangrijk om vooruit te kijken en de nodige vervolgstappen te nemen om van de kant te komen”.

Deel deze pagina

Bron: Nevedi

Scroll naar boven