Nevedi-visie 2020-2025 'Voer voor ketensamenwerking'

Op 7 november 2019 heeft de Algemene Vergadering (AV) van Nevedi de Nevedi-visie 2020-2025 'Voer voor ketensamenwerking' goedgekeurd. De visie is tijdens het Nevedi-congres op dezelfde dag gepresenteerd.

In de Nevedi-visie 2020-2025 is de koers van de Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi) voor de komende jaren vastgelegd. Het geeft een overzicht van trends en ontwikkelingen in de markt en maatschappelijke omgeving. De impact daarvan is vertaald naar beleid, doelen en acties die het uitgangspunt vormen voor onze werkprogramma’s.

info@nevedi.nl | +31(0) 85 77 319 77 | Braillelaan 9 | 2289 CL Rijswijk