co2 duurzaam 1000

Update project Duurzaam Diervoeder

De afgelopen tijd kenmerkte zich door hectische ontwikkelingen (geen Landbouwakkoord, Kabinet gevallen, verkiezingen in het vooruitzicht in november). Los van deze ontwikkelingen neemt Nevedi zelf verantwoordelijkheid om belangrijke doelen op gebied van klimaat en circulariteit te kunnen behalen.

Het project Duurzaam Diervoeder 2030 is vorig jaar gestart en wordt – los van alle ontwikkelingen – onverkort doorgezet en uitgevoerd door Nevedi in nauwe samenwerking met het ministerie van LNV en de verschillende ketenpartijen. Er zijn nu een aantal belangrijke criteria benoemd (KPI’s) voor duurzaam diervoeder en definities en berekeningsmethoden voor de verschillende KPI’s vastgesteld. Momenteel loopt een nulmeting om de scores op de verschillende KPI’s over het referentiejaar 2018 in kaart te krijgen. Dit betekent dat we aan het eind van de zomer inzicht hebben in de CO2-footprint van diervoeder, het aandeel rest- en bijproducten in diervoer, het percentage Europese herkomst en het percentage ontbossings- en conversievrije diervoedergrondstoffen voor de verschillende dierlijke sectoren in 2018.

De resultaten van de nulmeting vormt het startpunt van de gesprekken met ketenpartijen voor het bepalen van de ambities voor duurzaam diervoeder voor de verschillende sectoren voor 2030 en 2024. De planning is dat we uiterlijk eind dit jaar concrete ambities in samenspraak met de ketenpartijen hebben bepaald. De overheid is hier nauw bij betrokken. Zeker ook omdat gelijktijdig een betrouwbaar en erkend monitoringssysteem wordt ontwikkeld waarmee in de komende jaren de voortgang van de verduurzaming kan worden gemeten.

Deel deze pagina

Bron: Nevedi

Scroll naar boven