bescherm de planeet (1000 x 660 px)

Troonrede en Miljoenennota: uitnodiging aan sector

Tijdens Prinsjesdag werd door onze Koning Willem-Alexander de Troonrede uitgesproken. Hierin stonden energiecrisis en koopkracht centraal. Hoe kunnen we zorgen dat alle gezinnen – en vooral die met de laagste inkomens – hun rekening kunnen blijven betalen? Er wordt bijna 18 miljard uitgetrokken voor compensaties. Dat is een terecht en vergelijkbaar met maatregelen die ook buurlanden treffen.

Bij de Algemene Politieke Beschouwingen in de Tweede Kamer is meteen duidelijk geworden dat het bedrijfsleven deels moet meebetalen aan de compensatie van burgers. Dit stuit op kritiek. Is het niet duidelijk dat juist bedrijven het moeilijk hebben met de explosief gestegen grondstofprijzen na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne, moeilijke arbeidsmarkt/looneisen en niet te vergeten de torenhoge energieprijzen waar onze bedrijven zelf ook mee te maken hebben? De enorme kostprijsverhogingen zijn niet zomaar door te belasten aan klanten. De grote winsten en vermeende marges in het bedrijfsleven zijn voor onze sector daarmee de grote onbekende in dit verhaal.

Economisch perspectief nodig om te kunnen verduurzamen

Nevedi vindt dat het diervoederbedrijfsleven ook tegemoetkoming moet krijgen om de energiecrisis te trotseren.

Tenslotte wordt onze sector nadrukkelijk in de Troonrede uitgenodigd om bij te dragen aan oplossingen op het gebied van verduurzaming van de veehouderijketens. Hiertoe is Nevedi graag bereid. We zien dit als een aanmoediging van de overheid om onze bestaande inzet voort te zetten en/of te vergroten en ons nadrukkelijker te gaan betrekken bij beleidsontwikkeling. Natuurlijk moet er dan extra ruimte komen voor vernieuwing en innovaties én de inpasbaarheid hiervan. Alleen met voldoende economisch perspectief is dit uitvoerbaar. Niet alleen voor de veehouders maar óók voor diervoederbedrijven.

Deel deze pagina

Bron:

Scroll naar boven