img 1704 website nevedi

Symposium Ongebruikte reststromen

Nevedi ziet in ongebruikte reststromen mogelijkheden voor diervoeder

Er is nog een wereld te winnen als het gaat om het benutten van ongebruikte reststromen voor veilige diervoeders. Deze mening werd duidelijk gedeeld door de ruim 200 deelnemers die aanwezig waren bij het symposium ‘Ongebruikte Reststromen; kansen en randvoorwaarden voor toepassing in de diervoedersector’ in het gebouw Omnia op de campus van Wageningen University & Research (WUR).

Tijdens de gehele dag kwam in de verschillende sessies duidelijk naar voren, dat voor een verdere verduurzaming van dierlijke ketens nog veel mogelijk is. Dan dienen juridische belemmeringen wel worden weggenomen of technische aanpassingen worden gedaan. Ook moeten afzetmarkten hiervoor ruimte bieden.

Het symposium is de afronding van vier jaar publiek-privaat (PPS) onderzoek door de WUR in opdracht van de Topsector Agri & Food, met ‘full support’ van Nevedi namens het diervoederbedrijfsleven en Agribusiness Service BV (ABS).

De PPS was opgezet om te inventariseren waar praktische kansen liggen om diervoederketens verder te verduurzamen, door nog ongebruikte reststromen om te zetten in bruikbare, veilige ingrediënten voor diervoeder. Vanuit experimenteel en theoretisch onderzoek is ook gekeken in hoeverre het inzetten van deze reststromen haalbaar is en welke mogelijke belemmeringen er zijn.

Met de veiligheid van diervoeder als randvoorwaarde is gekeken naar ongebruikte reststromen. Het gaat om de mogelijke chemische en biologische gevaren en de beheersing ervan. Ook het effect van verwerkingsstappen op de voerveiligheid en voederwaarde is onder de loep genomen. Tenslotte keken onderzoekers naar aanpassingen in productieketens om veilig én ook haalbaar een verantwoord gebruik van (onbenutte) reststromen te garanderen.

Meer informatie over het symposium vindt u in het korte verslag dat is opgesteld. Vragen? Neem dan contact op met het verenigingsbureau van Nevedi via info@nevedi.nl.

Deel deze pagina

Bron: Nevedi

Scroll naar boven