fabriek zonder logo 1000

Rol van Nevedi als werkgeversorganisatie

Nevedi streeft naar goede afspraken voor werkgevers en werknemers in de diervoedersector. Actuele wijzigingen in het pensioenstelsel en de arbo-wetgeving hebben ook voor onze sector gevolgen. Tegelijkertijd zijn er cao-onderhandelingen gaande voor de periode vanaf 2024.

Het pensioenstelsel gaat veranderen. De Tweede Kamer heeft in december 2022 het wetsvoorstel Toekomst Pensioenen aangenomen en het voorstel ligt nu voor in de Eerste Kamer. De uitwerking moet vervolgens uiterlijk 1 juli 2027 gereed zijn. Dat betekent dat op die datum de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel volledig zal zijn doorgevoerd.

Ook voor de diervoedersector gaat de nieuwe wet gevolgen hebben. Op dit moment voert het Nevedi-bestuur gesprekken met het bestuur van het pensioenfonds en de sociale partners.

Ook is op 1 januari van dit jaar nieuwe arbo-regelgeving van kracht geworden. Daarin is onder meer opgenomen een verruimde thuiswerkvergoeding, een vereenvoudigde regeling tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten en een aanvullende regeling met betrekking tot Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)

De komende jaren zet Nevedi zich in om op alle terreinen – pensioenen, arbeidsomstandigheden en collectieve arbeidsovereenkomsten – tot overeenstemming te komen, zodat alle partijen in de diervoedersector onder optimale omstandigheden hun werk kunnen blijven doen.

Deel deze pagina

Bron: Nevedi

Scroll naar boven