Nieuws van Nevedi

Nevedi reageert op recente publicatie van Wageningen UR

Nevedi plaatst kritische kanttekeningen: Dit is een wetenschappelijk interessante publicatie, maar in zijn uitgangspunten staat het ver van de realiteit.

Continue reading

Nevedi huivert van bericht over Cagemax in FD

Op 6 september jl. publiceerde het Financieel Dagblad een artikel over de verdenking van grootschalige fraude door Cagemax. Een grondstoffenhandel die het volgens de beschuldigingen niet zo nauw neemt met wetgeving en…

Continue reading

dsm-firmenich reduceert methaan emissies

Kijk in onze nieuwe video uit onze videoreeks 'Duurzame innovaties in de diervoedersector' hoe dsm-firmenich methaan emissies reduceert en eiwitefficiëntie verhoogd.

Continue reading

Update project Duurzaam Diervoeder

Het project Duurzaam Diervoeder 2030 is vorig jaar gestart en wordt – los van alle ontwikkelingen – onverkort doorgezet en uitgevoerd door Nevedi in nauwe samenwerking met het ministerie van…

Continue reading

Reactie Nevedi op val Kabinet

Nevedi heeft kennis genomen van de val van het Kabinet. Vanuit de diervoederindustrie wordt vanaf vorig jaar gewerkt aan het project Duurzaam Diervoeder 2030. Dit is voor Nevedi een vaststaande…

Continue reading

Symposium Ongebruikte reststromen

Op 15 november 2023 wordt het symposium 'Ongebruikte reststromen: kansen en randvoorwaarden voor toepassing in de diervoedersector' in Wageningen georganiseerd.

Continue reading

Protix brengt voedsel terug in balans met de natuur

Protix is een Nederlands bedrijf dat wereldwijd toonaangevend is in de insectenkweek voor duurzamere ingrediënten in diervoeder. Zij produceren ingrediënten van de zwarte soldaatvlieg zoals eiwitten, vetten en puree. Dit…

Continue reading

Nevedi betreurt mislukken Landbouwakkoord

Nevedi betreurt het mislukken van het Landbouwakkoord. Voor wat betreft diervoeder blijft Nevedi onverminderd doorgaan met het lopende project Duurzaam Diervoeder 2030 dat vanaf vorig jaar samen met het ministerie…

Continue reading

Update Project Duurzaam Diervoeder 2030

In dit project wordt een dashboard voor duurzaam diervoeder ontwikkeld en willen we samen met ketenpartijen en in afstemming met de overheid concrete ambities voor duurzaam diervoeder vaststellen.

Continue reading

Duynie maakt duurzaam vloeibaar voeren mogelijk

In onze nieuwe video uit onze videoreeks ‘Duurzame innovaties in de diervoederindustrie’ laat Duynie zien hoe zij de drempel voor het inzetten van circulaire diervoeders verlagen.

Continue reading
Scroll naar boven