dit vinden wij 1600 slideshow aspect ratio 1000 600

Nieuwe cao Graanbe- en verwerkende bedrijven

Nevedi heeft met de werknemersorganisaties FNV en CNV Vakmensen een cao-akkoord bereikt voor de cao voor de Graanbe- en verwerkende bedrijven. De cao kent een looptijd van 1 jaar, oftewel van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024, en omvat onder meer een structurele loonsverhoging van 5 % per 1 januari 2024.

Deze onderhandelingen hadden een soms moeizaam, maar een zeer constructief verloop. Doel was om tot elkaar te komen en vooral in te zoomen op de raakvlakken. Beide partijen hadden ondanks dat het niet altijd even makkelijk was eerder aangegeven zich maximaal te willen inzetten voor een nieuwe cao op 1 januari 2024.

De onderhandelingen hebben geresulteerd in een afspraak ondanks de uitdagingen zoals; enerzijds een koopkrachtverlies bij werknemers door de inflatie van het afgelopen jaar en anderzijds erg moeilijke marktomstandigheden en beleidsontwikkelingen voor werkgevers. Een spannende tijd voor werkgevers en werknemers in de sector.

Al met al reden voor vakbonden en werkgevers om te zoeken naar openingen om tot een goede cao te komen.

Zowel de ledenraadpleging van CNV Vakmensen als van FNV hebben in meerderheid ingestemd met het onderhandelingsresultaat. Nevedi is blij met de constructieve manier van overleggen en de afspraken die gemaakt zijn. Deze worden nu geëffectueerd.

Deel deze pagina

Bron: Nevedi

Scroll naar boven