fabriek zonder logo 1000

Nieuw Kabinet wijzigt landbouwkoers

De informateurs Dijkgraaf en Van Zwol hebben een hoofdlijnenakkoord aangeboden aan de voorzitter van de Tweede Kamer. Onder de noemer ‘hoop, lef en trots’ moet het document de basis vormen voor het – nog te vormen – Kabinet van PVV, VVD, NSC en BBB. Informateur Van Zwol gaat nu als formateur de nieuwe kabinetsploeg samenstellen.

Ten opzichte van het huidige Kabinetsbeleid zijn de hoofdlijnen hoopgevend, met belangrijke koerswijzigingen. Naast voornemens op asielbeleid, de inkomens en toeslagen of de wooncrisis zijn ook nieuwe vertrekpunten benoemd op gebied van landbouw en visserij. Belangrijk is de bevestiging, dat een gedwongen uitkoop van veehouders van de baan is. Een keerpunt is verder de heroriëntatie op de aanwijzing van Natura-2000 gebieden, een van dé grondslagen van het stikstofbeleid.

Verdere verduurzaming gaat door
Voor Nevedi is helder dat de ingezette koers op verdere verduurzaming van de veehouderijketen onverminderd doorgaat. Autonome ontwikkelingen wijzen erop, dat er in Nederland de komende jaren minder boeren zullen zijn en ook minder dieren gehouden worden. Voor de ondernemers, die verder gaan, moeten er mogelijkheden zijn rendabel te zijn én antwoorden te helpen bieden op de milieudoelen.

Vanuit Nevedi blijven we onderstrepen dat innovaties in de agro- en foodsectoren stevig bijdragen aan het behalen van de doelen. Het is cruciaal dat de overheid innovaties effectief ondersteunt en volmondig erkent. Zo wordt (meer) zekerheid gecreëerd voor bedrijven, die bereid zijn om geld in innovaties te steken of financiering te zoeken, om problemen op te helpen lossen.

Verder zal Nevedi via het project Duurzaam Diervoeder 2030 blijven inzetten op klimaat, circulariteit, biodiversiteit en de herkomst van grondstoffen. Deze KPI’s staan aan de basis van doelen en ambities die Nevedi met de overheid en ketenpartners in de zuivel- , ei- en vleessectoren wil realiseren. In dit kader maakt de diervoersectoren de (keten) ambities op verduurzaming van diervoeder (eenduidig) meetbaar én transparant. Door jaarlijkse evaluaties met overheid en bedrijfsleven maakt de sector inzichtelijk welke meters worden gemaakt en wat er verder mogelijk is.

Nevedi is voornemens op 2 juli de voortgang van het project Duurzaam Diervoeder 2030 in Den Haag te presenteren en per sector nader toe te lichten.

Deel deze pagina

Bron: Nevedi

Scroll naar boven