landbouw 1000

Nevedi betreurt mislukken Landbouwakkoord

Nevedi heeft maandenlang haar bijdragen geleverd aan de totstandkoming van een Landbouwakkoord. Een akkoord dat door minister Adema werd nagestreefd in aansluiting op het rapport Remkes en met ‘herstel van vertrouwen tussen boer en overheid’ als hoofddoel.

Tot voor kort was er intensief overleg tussen Nevedi, ministerie van LNV en ketenpartijen over de diervoeder gerelateerde teksten voor het Landbouwakkoord. Helaas heeft dat niet kunnen bijdragen aan de totstandkoming van een Landbouwakkoord dat volgens boerenorganisaties voldoende vertrouwen uitstraalt en ondernemersperspectief biedt in de komende jaren.

Nevedi beseft dat er andere grote zaken aan de hoofdtafel werden besproken waarover partijen het uiteindelijk niet eens zijn geworden.

Project Duurzaam Diervoeder 2030
Voor wat betreft diervoeder blijft Nevedi onverminderd doorgaan met het lopende project Duurzaam Diervoeder 2030 dat vanaf vorig jaar samen met het ministerie van LNV en ketenpartijen is gestart. In dit project zijn de belangrijkste criteria benoemd om duurzaam diervoeder te kunnen definiëren en dus meetbaar te maken. Momenteel werkt Nevedi aan een nulmeting op basis waarvan later doelen en ambities per sector zullen worden bepaald. Op basis van een monitoringssysteem kunnen resultaten en de impact van initiatieven periodiek worden besproken en tijdpaden worden geëvalueerd.

Uiteraard bestaan over de uitvoering van dit project reeds werkafspraken met overheid en betrokken ketenpartijen waaronder de primaire sectoren.

Deel deze pagina

Bron: Nevedi

Scroll naar boven