boer en voer (1000 x 660 px)

Nevedi begrijpt boosheid boerenorganisaties

Doelen effectiever en goedkoper te halen via innovatief ondernemerschap

We kennen in Nederland een lange traditie van gezamenlijk zoeken naar oplossingen voor de grote maatschappelijke uitdagingen die we in ons land tegenkomen. Voorwaarde daarvoor is wel dat alle maatschappelijke partijen bereid zijn met elkaar het gesprek aan te gaan om te zoeken naar een oplossing die op draagvlak bij alle belanghebbenden kan rekenen.

In het stikstofdossier is die traditie de afgelopen jaren steeds verder uit het zicht geraakt. Vergaande juridisering en een beleid dat zich steeds nadrukkelijker richt op het uitkopen van grote groepen boeren heeft het onderlinge vertrouwen beschadigd en maakt het zoeken naar een gezamenlijke oplossing steeds lastiger.

Verkies innovatie en verdere verduurzaming boven uitkoop en onteigening

De leden van Nevedi begrijpen de boosheid en de aangekondigde acties van de boerenorganisaties dan ook goed. Zij maken zich met hen zorgen over de toekomst van de agrarische sector, de leefbaarheid en de economische veerkracht op het Nederlandse platteland. Daarom roept Nevedi alle betrokken maatschappelijke organisaties op om samen het gesprek aan te gaan en een oplossingsrichting te kiezen die innovatie en verdere verduurzaming verkiest boven uitkoop en onteigening.

Toekomstperspectief

Als het aangekondigde beleid wordt doorgezet dan zal dat niet alleen grote gevolgen hebben voor het aantal boerenbedrijven in Nederland. Ook andere bedrijven in ons voedselsysteem zien door dit beleid hun toekomst onzeker worden. Ook diervoederbedrijven worden hard getroffen waarvoor flankerend beleid nodig is. In een tijd waarin bedrijven juist willen investeren om bij te dragen aan andere maatschappelijke opgaven op het gebied van het klimaat en het milieu staat de druk op inkomens de verdere verduurzaming van onze voedselketen in de weg. Bij het zoeken naar een oplossing voor het stikstofdossier die wel op breed draagvlak kan rekenen, moet dan ook nadrukkelijk het toekomstperspectief van alle ketenpartijen in ons voedselsysteem worden meegenomen.

Verdere verduurzaming van het voedselsysteem

Op die manier kan perspectief geboden worden aan boeren en ketenpartijen en tegelijkertijd worden gewerkt aan de verdere verduurzaming van ons voedselsysteem. De leden van Nevedi leveren daar graag een bijdrage aan door met boeren, overheid en ketenpartijen de komende jaren onder andere te blijven werken aan het verlagen van de CO2-footprint, het vergroten van het gebruik van bij- en restproducten en het terugdringen van ontbossing.

Deel deze pagina

Bron:

Scroll naar boven