netwerkevent 2022 (1000 x 660 px)

Netwerkevent 2022

Logistiek: de onmisbare schakel

Logistiek is niet alleen de verbindende, maar ook de onmisbare schakel voor handelaren in agrarische grondstoffen en diervoederfabrikanten. Voor verdere verduurzaming van de voedselketen blijkt een nog nauwere samenwerking in de keten noodzakelijk. Tot deze conclusie kwamen de sprekers en deelnemers aan het Netwerkevent dat Het Comité van Graanhandelaren en Nevedi vandaag tijdens de Victam in de Jaarbeurs Utrecht organiseerden.  

Netwerkevent 31 mei 
Tijdens het goed bezochte Netwerkevent gaven verschillende sprekers hun kijk op de vraag of logistiek in relatie tot duurzaamheid vooral als kostenpost of als meerwaarde bezien wordt. Een vraag die sinds de coronapandemie en door het uitbreken van de oorlog in Oekraïne alleen maar aan urgentie heeft gewonnen.  

Voorraad is koning
De aftrap van het Netwerkevent werd gegeven door Adriaan Zeillemaker, plaatsvervangend directeur Maritieme Zaken van het ministerie van I&W die over de toekomst van het goederenvervoer aangaf dat passende multimodaliteit het kernwoord zal zijn (een gebalanceerde mix van zee- en binnenvaart, rail en wegtransport). Hij stelde tevens dat ‘just in time’ passé is en dat ‘voorraad koning is’, iets wat meerdere sprekers en deelnemers bevestigden. Kwartiermaker Dirk-Jan de Bruijn van Rijkswaterstaat had een warm pleidooi over transport en logistiek als aanjager voor innovaties en introduceerde de vijfde fase van innovatie ‘value-case gedreven binnen ecosystemen’.

Volgende generatie supply chains
De sprekers van het Havenbedrijf Rotterdam Hugo du Mez en van de Nederlandse Particuliere Rijnvaart Centrale (NPRC), Femke Brenninkmeijer pakten het stokje over door in te gaan op de kansen van volgende generatie supply chains. Du Mez roemde de flexibiliteit en de multi-modaliteit van de Rotterdamse haven. Brenninkmeijer benadrukte de data-gedreven optimalisatie en daarmee de bijdrage die de binnenvaart kan leveren. Zij durfde zelfs te stellen dat “logistiek zich ontwikkelt van verbindende naar bepalende schakel”.

CO2-reductie
In het middagdeel van het Netwerkevent kwam de CO2-reductie aan bod tijdens de inleiding die Rob Aarse van Transport en Logistiek Nederland (TLN) gaf. De opdracht voor het wegtransport is duidelijk, zo stelde hij. Tegelijkertijd zorgt een gebrekkige laadpaalinfrastructuur en een tekort aan biomassa dat de twee voornaamste verduurzamingsroutes (elektrificatie en HVL) ernstig worden belemmerd. Berend Lensen van Peterson gaf vervolgens zijn toekomstperspectief op de kleine vloot (<1000 ton) door te stellen dat een gebrekkig business model met onvoldoende financieringsmogelijkheden instroom afremt en de potentie van de kleine vloot op klein vaarwater te niet doet.

Geen betere raad dan voorraad
Als eigenaar van zowel een mengvoederfabriek (Fransen Gerrits) als een op- en overslagbedrijf (Fransen Oss), rondde Huub Fransen het programma af. Hij pleitte voor de opwaardering van voorraad, om flexibel in te kunnen spelen op sterk wisselende omstandigheden en de externe afhankelijkheid. ‘Geen betere raad dan voorraad’ en ‘Massa is Kassa’ vormden een korte maar heldere afsluiting van een geslaagd Netwerkevent.

Deel deze pagina

Bron:

Scroll naar boven