jongerencongres 2022 (1000 x 660 px)

Jongerencongres 2022: Time for change!

Ruim 100 Young Feed Professionals uit België en Nederland kwamen op 1 juni bij elkaar tijdens de VICTAM/VIV 2022 in de Jaarbeurs Utrecht en spraken daar over de toekomst van de diervoedersector. Gesproken werd over hoe duurzaamheid kan bijdragen aan de ‘License to produce’ binnen de feed en petfood sector. Welke kansen liggen er om de productieprocessen en diervoedergrondstoffen CO2-neutraler te maken?

Ook dit jaar werd het Jongerencongres weer georganiseerd door Feed Design Lab (FDL), Nevedi, Belgian Feed Association (BFA) en Stichting BSD.

Dryers and coolers 100% sustainable 
Productieprocessen zijn maar een klein aandeel in de totale carbon footprint. “Maar dat mag geen excuus zijn om deze processen niet verder te verduurzamen”, vindt Sander Geelen CEO van Geelen Counterflow. Zo is het kantoor van Geelen uitgeroepen tot ‘Most Sustainable Office in The World’. Maak verschil! De wereld zal niet rustig toezien hoe het verlies aan biodiversiteit, de opwarming van de aarde, ecosystemen, voedselsystemen en de samenleving in het algemeen schade toebrengen. Verwacht dus bij elke nieuwe klimaat- of biodiversiteit gerelateerde ramp dat er vanuit overheden/instanties en bedrijven drastischere maatregelen worden genomen. Fossiele brandstoffen verdwijnen geleidelijk, dus je kunt maar beter een bedrijfsmodel vinden dat niet langer afhankelijk is van deze brandstoffen.

License to produce 
“De License to produce voor de Nederlandse en Belgische diervoedersector is in de toekomst niet langer gegarandeerd op de manier dat er nu geproduceerd wordt”, zegt Michiel Peters Manager Corporate Affairs bij De Heus Animal Nutrition. De sector moet zich verder verduurzamen, want in 2050 stijgt de wereldbevolking naar verwachting naar bijna 10 miljard mensen. Met als gevolg dat de vraag naar dierlijke eiwitten met 70% gaat stijgen. “We moeten aanzienlijk meer voedsel produceren met een lagere carbon footprint en dit met minder landgebruik. Dit betekent dat de diervoedersector niet stil kan zitten”. Dit kan volgens Michiel alleen door de globale supply chain in acht te nemen, inclusief CO2-neutrale diervoederproductie en logistiek, ontbossings- en conversievrije grondstoffen, nog verder inzetten op het gebruik van nevenstromen en het zoeken naar nieuwe ingrediënten. Daarnaast is het aligneren met de stakeholderverwachtingen ook zeker essentieel.

De boodschap van de sprekers was eenduidig: fossiele brandstoffen zullen geleidelijk afgeschaft worden, er is geen ruimte meer voor excuses. Young Feed Professionals: now it’s time for change!

Deel deze pagina

Bron:

Scroll naar boven