gfli data (1000 x 660 px)

GFLI berekent de voetafdruk van diervoer

De vraag naar vlees, zuivel en eieren groeit wereldwijd. Hierdoor neemt de druk op de natuur toe. De Nederlandse diervoerindustrie wil de productie van diervoer en dierlijke producten verduurzamen. Het terugdringen van de CO2-uitstoot is een belangrijke manier om dit te bereiken. Maar hoe weet je hoeveel CO2vrijkomt bij de productie van diervoer?

Nevedi is partner van de Global Feed LCA Institute (GFLI). Met hulp van wereldwijde data, die voldoet aan internationale en Europese richtlijnen, kan per diervoersamenstelling de CO2-uitstoot worden berekend. 

Dit inzicht biedt kansen om de milieu impact van diervoer te verlagen en daar heeft de hele dierlijke productieketen baat bij. De samenstelling van diervoer bepaalt voor zo’n 65 tot 85% de ecologische voetafdruk van vlees, zuivel en eieren. 

Door het bestaande areaal aan gras efficiënter in te zetten en te ontsluiten, wordt er in de gehele keten meer verdiend en wordt deze duurzamer.

Doe mee, wordt partner van GFLI
Hoe meer diervoerbedrijven, natuurorganisaties, landbouworganisaties en supermarkten meedoen, hoe duurzamer de productie van diervoer en dierlijke producten. Gebruik de GFLI database en informeer naar de mogelijkheden om datasets aan te leveren. GFLI:

  • Is makkelijk te koppelen aan bedrijfssoftware
  • Speelt in op de groeiende vraag van kopers, overheden en consumenten om inzicht te krijgen in de voetafdruk van diervoer.
  • Sluit aan op internationale (FAO-LEAP) en Europese richtlijnen (PEFCR) voor het berekenen van milieuprestaties. De verkregen output kan dus gemakkelijk voor de hele voedselketen worden meegenomen.
  • Bevat alleen data die berekend is volgens de Life Cycle Assesment systematiek en is onafhankelijk getoetst.

Meer informatie
Wilt u zich breder oriënteren op GFLI? Neem contact op met Laura Nobel van het GFLI Secretariat via info@globalfeedlca.org. De coördinatie van dit secretariaat is belegd bij Agribusiness Service BV (ABS).

Bekijk de film waarin GFLI voorzitter Nick Major de ambitie en aanpak van GFLI toelicht. Gebruik de database en steun het initiatief. 

Deel deze pagina

Bron: Nevedi

Scroll naar boven