soja nieuwsbericht

Europese ministerraad stelt ontbossingswet vast

 

De Europese ministerraad heeft – na consultatie van het Europees Parlement en de Europese Commissie – de veelbesproken ontbossingswet vastgesteld. De definitieve tekst moet overigens nog gepubliceerd worden, dat zal naar verwachting in januari 2023 gebeuren. Daarna zullen de EU-lidstaten binnen 18 maanden over moeten gaan tot implementatie. Binnen Nederland is de NVWA benoemd als ‘competent authority’ die toezicht moet houden op de implementatie van de wetgeving in Nederland.

 

Gelijk speelveld
Nevedi heeft zowel in Nederland (samen met de ketenorganisatie voor oliën en vetten (MVO) en het Comité van Graanhandelaren) als in Europa (via FEFAC, FEDIOL en COCERAL) haar inbreng geleverd in de totstandkoming van de huidige wetgeving.
Positief is dat de nieuwe wet één gelijk speelveld creëert voor alle EU-lidstaten. Elk land moet hieraan voldoen en daarmee komt een einde aan verschillende interpretaties van het begrip ‘ontbossingsvrij’. De wet gaat ook gelden voor meerdere producten: naast soja en palm vallen onder andere ook koffie, cacao, hout en koffie onder de nieuwe wetgeving. Verder wordt ook bij import van producten beoordeeld of de grondstoffen daarvan eveneens voldoen aan de EU-wetgeving.

Kostenstapeling
Vanuit diervoederperspectief is het trouwens relevant om op te merken dat met deze Europese wetgeving maximaal 10% van de wereldwijde sojaproductie aan de nieuwe eisen moet voldoen. Deze wetgeving gaat over ontbossing terwijl er reeds bestaande certificeringsschema’s zijn met een bredere scope. Hoe gaan wetgeving en certificering zich tot elkaar verhouden en welke kosten zijn daarmee gemoeid? Vooralsnog een moeilijk te beantwoorden vraag. Zeker in een tijd dat kostenstapeling en doorvertaling naar consumentenprijzen een zeer actueel onderwerp van gesprek is. Vooral omdat deze kosten moeten worden gemaakt, terwijl er geen zekerheid bestaat dat ontbossing in andere werelddelen werkelijk stopt.

Implementatie
Al met al gaat Nevedi (in samenwerking met MVO en het Comité van Graanhandelaren) nu verder in het traject van implementatie. We gaan in gesprek met de NVWA én zullen in februari een bijeenkomst houden voor onze betrokken bedrijven om duidelijk te maken wat de wet precies inhoudt en op welke manier we daar in Nederland inhoud aan kunnen geven. We verwachten dat de implementatie in Nederland medio 2024 effectief zal zijn.

 

 

Deel deze pagina

Bron: Nevedi

Scroll naar boven