mg 7440 scaled aspect ratio 1000 600

Duurzame innovatie uit de sector: innoveren in eigen regio

Nevedi-lid CAVV Zuid Oost Salland is een regionaal mengvoerbedrijf en zij produceren diervoeders voor rundvee, varkens, pluimvee, eenden, schapen, geiten, paarden, konijnen en regenwormen. De nadruk ligt op hun regionale functie en ze zijn dan ook altijd bezig om de fabriek te optimaliseren voor hun klanten maar ook voor de omgeving. Daarbij is het verder verduurzamen van de fabriek een belangrijke factor.

In het belang voor de omwonende buren ging CAVV Zuid Oost Salland op zoek naar een verdergaande geurreductie. Zij voldeden aan de wetgeving, maar door groei van de productie ontstond een mogelijke toename van geurhinder naar de omgeving. Een hogere schoorsteen was niet de oplossing, omdat de geur niet wordt weggenomen maar hoger wordt uitgeblazen. De techniek geurverwijdering met ozon wordt al jaren ingezet in onder andere de tuinbouw, dit is een milieuvriendelijk systeem zonder schadelijke residu’s. Hiervoor is de Agrozone unit geïnstalleerd dat ter plekke het oxidant ozon aanmaakt in de bestaande luchtkanalen. Hoe dit precies werkt, wordt uitgelegd in deze video.

Een tweede belangrijke innovatie is de BOANico2, een machine die ervoor zorgt dat brokken worden geperst zonder stoom. Normaliter wordt in het productieproces van brokken gebruik gemaakt van oververhitte stoom. Deze stoom wordt opgewekt met aardgas als brandstof. BOANico2 gebruikt mechanische energie door wrijving om brokken te produceren die voldoende hard en slijtvast zijn. BOANico2 zorgt voor een flinke besparing in gasverbruik, gelijkblijvende elektriciteitsverbruik en minder CO2-uitstoot. En zo draagt CAVV Zuid Oost Salland bij aan een duurzame toekomst!

 

Deel deze pagina

Bron: Nevedi

Scroll naar boven