ForFarmers fabriek Lochem

Duurzame innovatie uit de sector: klimaatneutrale energie

Nevedi-lid ForFarmers wil naar een CO2-neutrale productie van diervoer. Het bedrijf investeert onder andere in hernieuwbare energiebronnen. Milieu-coördinator Harry de Goede werkt stap voor stap aan duurzame oplossingen. Samen met ketenpartners. De sleutel tot systeemverandering.

ForFarmers wil naar een CO2-neutrale productie van diervoer en denkt op alle fronten na over het sluiten van kringlopen. Op het boerenerf, maar ook in de keuze van grondstoffen. Ook de energietransitie speelt een belangrijke rol binnen het bedrijf. In 2025 wil ForFarmers de energievraag voor 25% invullen met hernieuwbare bronnen.

Op de fabriek in Lochem liggen de daken vol met zonnepanelen en wordt gebruik gemaakt van een biomassacentrale, draaiend op schoon snoeihout uit de regio. Ook in Deventer sluit ForFarmers met vijf melkveehouders straks de kringloop. ForFarmers levert diervoer. De mest slaan de melkveehouders op in een mestvergister, waardoor biogas ontstaat. Met de aanleg van een pijpleiding wordt straks het biogas aan de fabriek teruggeleverd. De biowarmte die daarmee wordt opgewekt, wordt gebruikt voor het productieproces.

Juist in het contact met ketenpartners zoekt ForFarmers naar hernieuwbare bronnen voor energie om de uitstoot van CO2 te verlagen. Stap voor stap onderzoeken en verduurzamen, want het omschakelen naar een circulaire economie doe je niet alleen.

Deel deze pagina

Bron:

Scroll naar boven