overhandiging projectplan duurzaam diervoeder 2030 (1000 x 660 px)

Duurzaam diervoeder meetbaar maken

Minister Adema neemt projectplan in ontvangst
Deze week overhandigde Henk Flipsen, directeur Nevedi, het projectplan Duurzaam Diervoeder aan minister Piet Adema. In samenspraak met het ministerie van LNV ontwikkelt Nevedi een monitor om verduurzaming van diervoeder meetbaar te maken.

Verlagen milieu-impact
De Nederlandse diervoedersector wil een belangrijke bijdrage leveren aan kringlooplandbouw en aan het verlagen van de milieu-impact van de dierlijke ketens via het diervoederspoor. Met de Monitor Duurzaam Diervoeder wil zij deze bijdrage meetbaar maken voor zichzelf, de overheid, ketenpartijen en maatschappelijke stakeholders.  

In samenspraak met keten
Momenteel vinden gesprekken in de diervoedersector plaats over een eerste uitwerking van de monitor. Vanaf het eerste kwartaal volgend jaar worden gesprekken gevoerd met de melk-, vlees en eierketens – waaronder boerenorganisaties – om concrete ambities voor duurzaam diervoeder op het gebied van klimaat, biodiversiteit, circulariteit en herkomst voor 2030 te bepalen. 

Deel deze pagina

Bron:

Scroll naar boven