voersilo's

Cao-akkoord Graanbe- en verwerkende bedrijven

Nevedi heeft met de werknemersorganisaties FNV en CNV Vakmensen een cao-akkoord bereikt voor de cao voor de Graanbe- en verwerkende bedrijven. De cao kent een looptijd van 1 jaar, oftewel van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023, en omvat onder meer een structurele loonsverhoging van 6,5 % per 1 januari 2023. Ook het werknemersdeel van de pensioenpremie daalt per 1 januari 2023 van 13,98% naar 10,13%. Dat is een voordeel van 3,86%-punt.

Deze onderhandelingen hadden een constructief verloop. Doel was om tot elkaar te komen en vooral in te zoomen op de raakvlakken. Beide partijen hadden ondanks dat het niet altijd even makkelijk was eerder aangegeven zich maximaal te willen inzetten voor een nieuwe cao op 1 januari 2023.

De onderhandelingen hebben geresulteerd in belangrijke afspraken die passen bij de huidige tijd. Uitdagingen zijn enerzijds een fors koopkrachtverlies bij werknemers door inflatie en anderzijds erg moeilijke marktomstandigheden en beleidsontwikkelingen zoals het stikdos-sier voor werkgevers.

Al met al reden voor vakbonden en werkgevers om te zoeken naar openingen om tot een goede cao te komen. Naast genoemde loonsverhoging is ook besloten om de reiskosten-vergoeding woonwerk verkeer te verhogen van €0,13 per km naar €0,19 per km.

Zowel de ledenraadpleging van CNV Vakmensen als van FNV hebben in ruime meerderheid ingestemd met het onderhandelingsresultaat. Nevedi is blij met de constructieve manier van overleggen en de afspraken die gemaakt zijn. Deze worden nu geëffectueerd.

Eventuele vragen kunnen worden gesteld aan Henk Flipsen (voorzitter cao-overleg), Wietze Kampen (vakbondsbestuurder CNV Vakmensen) en Wilfred Jonkhout (vakbondsbestuurder FNV).

 

 

Deel deze pagina

Bron: Nevedi

Scroll naar boven