palmfruit scaled aspect ratio 1000 600

Aandeel duurzame palmolie naar record

In 2022 was liefst 88,2% van in Nederland gebruikte de palmolie duurzaam. Uit het jaarrapport van de Nederlandse alliantie voor duurzame palmolie (DASPO) blijkt deze invoer zelfs naar een recordhoogte te zijn gestegen.

Nederland voerde in 2022 vanuit landen buiten de EU zo’n 2,3 miljoen ton palmolie in. Dat is inclusief de zogeheten PFAD’s (Palm (kernel) Fatty Acid Distillate). Zonder dit aandeel komt deze import uit op 1,5 miljoen ton.

Palmproducten in diervoeder
Van de totale invoer aan palmolie gebruikte de Nederlandse diervoedersector maar 72.500 ton, waarvan 78% RSPO-gecertificeerd (Round Table on Sustainable Palm Oil). De teelt van RSPO-gecertificeerde palmolie gaat niet ten koste van gebieden met een hoge ecologische of culturele waarde. RSPO-criteria gaan verder dan de EU-verordening voor ontbossingsvrije producten.

Daarnaast importeert Nederland jaarlijks ruim 1,2 miljoen ton restproducten van de palmolieproductie, zoals palmpitschroot en palmpitschilfers. Veel hiervan wordt direct doorgevoerd naar andere Europese landen. In 2022 verwerkte de Nederlandse diervoederindustrie 571.000 ton palmpitschilfers. Hiervan was twee derde bestemd voor rundveevoeder en zo’n 150.000 ton voor varkensvoeders. Deze restproducten vormen vanwege de lage economische waarde in de praktijk weinig stimulans om de productie van palmolie verder te verduurzamen. De trigger ligt écht bij de palmolie en afgeleide producten daarvan.

Duurzaam Diervoeder 2030
Nevedi zet volop in op verdere verduurzaming van de dierlijke ketens. Met het project Duurzaam Diervoeder 2030 staat een duurzame teelt van grondstoffen (ontbossings- en conversievrij), nog meer effectief gebruik van reststromen en ook meer Europese herkomst hoog op de agenda.

afbeeldingpalm2022

Tabel Duurzame palmolie door de jaren heen
Bron: RSPO data 2022

Deel deze pagina

Bron: Nevedi

Scroll naar boven