Actieplan Nevedi 2016 - 2020

Op 12 november 2015 heeft de Algemene Vergadering het Actieplan 2016 - 2020 goedgekeurd. 

In het Actieplan 2016 – 2020 is de koers van onze vereniging van diervoederbedrijven voor de komende jaren vastgelegd. Het plan geeft een overzicht van trends en ontwikkelingen in de markt en maatschappelijke omgeving, de waarde die wij er aan hechten, de aansluiting op onze visie, missie en (beleids)uitgangspunten en de vertaling naar onze werkprogramma’s.

info@nevedi.nl | +31(0) 85 77 319 77 | Braillelaan 9 | 2289 CL Rijswijk