Verduurzaming grondstoffenStreefbeeld: Import en gebruik grondstoffen is duurzaam en voldoet aan de marktvragen. 
De Nederlandse diervoederindustrie gebruikt meer dan 300 verschillende soorten grondstoffen voor de productie van diervoeder. Ruim drie kwart komt uit de Europese landen om ons heen, maar er komen ook grondstoffen van overzee. Met name het gebruik van Zuid-Amerikaans sojaeiwit in de diervoederindustrie leidt tot menig publieke discussie. 

Naast alle onderzoeken waar Nevedi bij betrokken is op het gebied van verduurzaming (meer informatie is te vinden onder thema onderzoek) maken de leden van Nevedi ook afspraken met elkaar om de grondstoffen die gebruikt worden steeds verder te verduurzamen. Vanaf 2015 is alle soja die de Nederlandse diervoederindustrie gebruikt gegarandeerd van een duurzame teelt afkomstig. Dat hebben de leden van Nevedi vastgelegd in een convenant. Leden van Nevedi volgen hiervoor de FEFAC Soy Sourcing Guidelines. Daarnaast zorgen de leden van Nevedi ervoor dat alle palmolie, die gebruikt wordt voor de Nederlandse consumptie, duurzaam is volgens de regels van de Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)

Naast het gegarandeerd afnemen van grondstoffen uit een duurzame teelt is een effectief gebruik van grondstoffen en het circulair inzetten van grondstoffen ook belangrijk voor de verduurzaming. Tegenwoordig loopt het aandeel van voormalige levensmiddelen in diervoeder op tot twee derde van de gebruikte grondstoffen, afhankelijk van voedertype en diersoort. Door dit hergebruik draagt de diervoederindustrie bij aan een duurzame component in de bedrijfsvoering van levensmiddelenbedrijven en het draagt blijvend bij aan het sluiten van kringlopen bij productie en consumptie van levensmiddelen. Deze wijze van werken vormt een belangrijke bijdrage aan het Europese programma ‘Reduction of foodwaste’ en de circulaire economie.

 

 

info@nevedi.nl | +31(0) 85 77 319 77 | Braillelaan 9 | 2289 CL Rijswijk