OnderzoekStreefbeeld: behouden en vergroten (systeem)onderzoek en hiermee belangrijke schakel dierlijke productieketen blijven.
Nevedi is veelal betrokken bij de onderzoeken met een link naar maatschappelijke thema’s. Een belangrijk onderzoek waar Nevedi aan bijdraagt is de ontwikkeling van de KringloopToets. De Kringlooptoets geeft inzicht in de effectiviteit en uitvoerbaarheid van maatregelen om voedselkringlopen te sluiten. Er wordt vastgesteld wat er feitelijk zal gebeuren als de maatregel genomen wordt. Bij voorkeur gebeurt dat in gesprek met stakeholders. 

Daarnaast heeft Nevedi aan de basis gestaan van FeedPrint en is ook nauw betrokken bij de doorontwikkeling van dit belangrijke instrument waarmee de CO2 voetafdruk van onder andere diervoer kan worden bepaald. Ook is Nevedi lid van de Technische Commissie van het EU pilot project Feed PEFCR (Product Environmental Footprint Category Rules). In dit project worden geharmoniseerde rekenregels en voorwaarden voor communicatie opgesteld over de milieuvoetafdruk van diervoer. 

Voor wat betreft onderzoek naar alternatieve eiwitbronnen heeft Nevedi onder andere nauw samengewerkt met de Stichting Natuur & Milieu in het kader van de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij. Er zijn kansenkaarten opgesteld voor het gebruik van Europese soja, vochtrijke diervoeders, insecten en algen. Vaak blijkt dat alternatieven voor de huidige praktijk (import van overzee) van eiwitrijke grondstoffen niet altijd duurzamer zijn. Om dit objectief vast te kunnen stellen heeft Nevedi samen met WUR en Blonk consultants onderzoek naar de consequential lca (life cycle assessment)  van een aantal vervangende producten uitgevoerd. 

Het technische onderzoek voor de diervoederindustrie wordt uitgevoerd door de Vereniging Diervoederonderzoek Nederland (VDN). De VDN is eind 2014 opgericht met als doel het bevorderen en laten uitvoeren van precompetitief diervoederonderzoek. Er wordt veel onderzoek gedaan naar het verhogen van de voederefficiëntie en naar het verlagen van emissies van bijvoorbeeld stikstof en fosfor door een veranderde samenstelling van het diervoeder.

info@nevedi.nl | +31(0) 85 77 319 77 | Braillelaan 9 | 2289 CL Rijswijk