Milieubewuste en energiezuinige productieStreefbeeld: Productie en afzet diervoeders zeer efficiënt met minimale emissies.
Nevedi streeft naar een efficiënte productie en afzet van diervoeder met minimale emissies. De leden van Nevedi doen daarom ook mee aan de Meerjarenafspraak Energie Efficiency en hebben inmiddels een tweede termijn van 4 jaar MJA3  ingezet. In de eerste 4 jaar is het doel om 2% energiebesparing per jaar te realiseren ruimschoots behaald

Samen met de andere ondertekenaars van het Agro&Food convenant Schone en Zuinige Agrosectoren is Nevedi betrokken bij de ontwikkeling van een sectoraal milieuplan in navolging van de commitments die de Nederlandse regering heeft gemaakt na de Klimaatconferentie van Parijs 2015 (COP21). 

Om te bepalen waar de meeste milieuwinst te halen is het uitvoeren van een life cycle assesment een goed instrument. Nevedi heeft samen met de WUR FeedPrint ontwikkeld en is ook nauw betrokken bij het EU pilot project PEFCR voor voer. 

Via de samenstelling van het diervoeder (voer op maat) kunnen we er ook voor zorgen dat het dier de benodigde voedingsstoffen binnenkrijgt en er weinig verliezen van stoffen naar het milieu op treden.  

Stoffen als koper, zink en fosfor kunnen, indien in overmaat aanwezig in het diervoeder, terecht komen in de mest en daarna, bij toediening op het land, het milieu belasten. Daarom wordt in Europees en nationaal verband, continu gekeken naar normen voor deze stoffen in diervoeders. Zo zijn in Europees verband (Europese Commissie) in 2016 de normen voor zink in diervoeder verder aangescherpt en loopt in 2017 de discussie over de gehaltes van koper in diervoeders. In Nederland wordt via de private lijn de zogenaamde ‘overeenkomst fosfaat voerspoor’ gestalte gegeven: deze beoogt een maximale hoeveelheid aan fosfor in melkveemengvoer te realiseren.

Ook emissies van bijvoorbeeld ammoniak en broeikasgassen kunnen via diervoer- en managementmaatregelen verder verlaagd worden. Samen met andere branches, bedrijfsleven partijen, onderzoek en overheid werken we hier de komende jaren aan.                    

 

 

info@nevedi.nl | +31(0) 85 77 319 77 | Braillelaan 9 | 2289 CL Rijswijk