Duurzame voedselketensAmbitie: Import en gebruik van diervoedergrondstoffen is aantoonbaar duurzaam en speelt adequaat in op steeds veranderde marktvragen. 

Nevedi zet in op voldoende beschikbaarheid van diervoedergrondstoffen tegen acceptabele prijzen. Dit doet zij door actie te ondernemen om beperkingen te voorkomen in het internationale handelsverkeer. Ook zorgt Nevedi voor adequate informatievoorziening over economische en milieuconsequenties als marktpartijen bepaalde grondstoffen/herkomsten willen uitsluiten. 

Een belangrijk doel is het aantoonbaar duurzaam sourcen van alle diervoedergrondstoffen. De afspraken over inzet duurzame soja en duurzame palmolie worden gecontinueerd. Ook wordt ingezet op verduurzaming van andere diervoedergrondstoffen en maximaal gebruik van non-food diervoedergrondstoffen. 

Een grotere inzet op alternatieve eiwitbronnen is een belangrijk onderdeel van dit thema, onderzoek naar het veilig inzetten van alternatieve eiwitbronnen wordt gestimuleerd en Nevedi zorgt dat het wetgevende kader niet belemmerend werkt voor de inzet van deze grondstoffen.

 

info@nevedi.nl | +31(0) 85 77 319 77 | Braillelaan 9 | 2289 CL Rijswijk