ArbeidAmbitie: De diervoederindustrie versterkt haar positie als aantrekkelijke en betrokken werkgever. 

Nevedi werkt aan een cao en arbeidsvoorwaarden die voldoende flexibel zijn, marktconform en concurrerend zodat retentie van medewerkers hoog blijft en een stimulans vormt voor voldoende nieuwe instroom. Daarnaast zet Nevedi zich in voor het versterken van het imago van de diervoederindustrie als aantrekkelijke en betrokken werkgever. 

Goede en veilige arbeidsomstandigheden zoals preventie beroepsziekten is een belangrijk doel voor Nevedi. Dit doet zij door deskundigen te ondersteunen, het organiseren van cursussen en trainingen en online informatievoorziening

Verankering van diervoederkennis in het onderwijs is een belangrijk onderdeel van het thema Arbeid. Stichting Bevordering Studie Diervoeding (BSD) verleent studiebeurzen aan studenten die een specialisatie diervoeding kiezen. Ook zorgt Nevedi ervoor dat leermodules over diervoeder onderdeel blijven van curriculum ROC’s, AOC’s en groen MBO dan wel uitgebreid worden.

Onderdeel van de cao Graan is de pensioenregeling die is ondergebracht bij de Stichting Molenaarspensioenfonds. Met het recent bereikte pensioenakkoord op de achtergrond wordt momenteel onderzocht op welke manier de pensioenregeling op een toekomstbestendige manier kan worden uitgewerkt en uitgevoerd.

info@nevedi.nl | +31(0) 85 77 319 77 | Braillelaan 9 | 2289 CL Rijswijk